nieuws

Ontslagbescherming iets opgerekt

bouwbreed

Werknemers die door ziekte of een handicap langdurig zijn uitgeschakeld voor hun normale werk, krijgen een iets betere bescherming tegen ontslag. Minister Melkert van SoZaWe denkt hiermee tegemoet te komen aan wensen van met name de Eerste Kamer bij de schriftelijke voorbereiding van het debat over de wet doorbetalingsverplichtingen bij ziekte. Die wet, die voor de meeste werknemers in feite afschaffing van de Ziektewet inhoudt, moet nog door de Eerste Kamer.

Minister Melkert maakt van de gelegenheid gebruik de bijzondere ontslagbescherming voor leden van ondernemingsraden uit te breiden tot personeelsvertegenwoordigingen in kleine bedrijven die geen or hoeven in te stellen. Die personeelsvertegenwoordigingen treden op bij beslissingen over afwijkingen van standaard arbeidstijden. Een ontslagvergunning mag niet worden afgegeven omdat deze personeelsafgevaardigden daarover een de werkgever onwelgevallig standpunt innemen of hebben ingenomen.

Reageer op dit artikel