nieuws

Metamorfose Friese Terhorne vergt f. 3,8 miljoen

bouwbreed

De stichting ‘Vrienden van de Kameleon’ in het Friese Terhorne ontwikkelt plannen om het gehele dorp in Kameleon-sferen te brengen. Men wil de plaatsnaam Lenten in het leven roepen; alle Kameleon-boeken van schrijver H. de Roos spelen zich in deze gefingeerde plaats af. Uit een haalbaarheidstudie blijkt dat de aanloopkosten van het ambitieuze po f. 3,8 miljoen belopen. Dit bedrag zou door leningen, subsidies en donaties bij elkaar moeten worden gebracht. Veel bedrijven hebben reeds interesse getoond voor sponsoring.

De studie is uitgevoerd door het onderzoekbureau Aetypos Interactief BV uit Den Haag. Deze concludeert dat het dagrecreatiepo ‘Kameleondorp Terhorne’ een mix moet worden tussen het Zuiderzeemuseum (educatief) en recreatiepark de Efteling (ontspanning). Het bureau ziet een grote kans van slagen voor het plan.

Om van Terhorne het Kameleon-dorp te maken zou volgens het rapport ondermeer een zogenaamd ‘Ervarium’ in een boerderij gebouwd moeten worden, waarin kinderen avonturen uit de Kameleon-boeken herbeleven. Ook moet er een molen komen, naar het voorbeeld van de beroemde ‘Woudaap’ uit de Kameleon-boeken.

Verder staan een boulevard, een passantenhaven en een Kameleon-museum gepland. Naar aanleiding van de haalbaarheidstudie zal een definitief plan worden gemaakt. Het is de bedoeling om nog dit jaar met de uitvoering van het miljoenenpo te beginnen.

Reageer op dit artikel