nieuws

MDF-verwerkers hebben vaak ‘lak’ aan voorschriften

bouwbreed

“De MDF-platen voor binnen- en buitentoepassing beginnen steeds beter hun weg te vinden in de bouw. Wel is het zo, dat verwerkers nogal eens ‘lak’ hebben aan de verwerkingsvoorschriften”, aldus sales manager Gerard J. Vernhout van Medite of Europe Ltd.

“Aanvankelijk heeft de markt bij de invoering van de exterieur-platen nogal afhoudend gereageerd. Men moest er aan wennen. Het liefst ziet men platen, waaraan nauwelijks iets hoeft te worden gedaan, maar die zijn er bijna niet.”

In de bouw wordt de MDF-plaat vergeleken met de bekende triplex produkten. Maar die vragen eveneens hun specifieke afwerking. MDF-platen zijn geperste vezelplaten, die een ander vochtgedrag hebben dan triplex. Als zich vochtproblemen voordoen door onvoldoende bewerking en afwerking reageren MDF-platen anders dan triplex onder dezelfde omstandigheden. “Ze hebben een ander zwelgedrag”, zo zei Vernhout.

“Het moet gezegd. Als de MDF-platen niet goed worden verwerkt, zien ze er bij vochttoetreding niet meer uit. Bij triplex valt de vochtinwerking niet direct zo op, maar die is er wel degelijk met alle gevolgen van dien.

Net als bij triplex worden de MDF-platen verkocht met een produktgarantie van tien jaar, maar dan moet wel aan de verwerkingsvoorschriften worden voldaan. En daar ontbreekt het nogal eens aan. De verwerkers zijn vaak onzorgvuldig en ook onverschillig. Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat 97% van de garantieclaims wordt afgewezen op technische grondslag. Met andere woorden, men heeft zich niet aan de voorschriften gehouden. Als aan de voorschriften gewoon wordt voldaan, voldoen de MDF-platen voor de desbetreffende toepassing goed. De platen laten zich gemakkelijk be- en verwerken en zijn glad, waardoor ze gemakkelijk zijn af te werken.”

Lakvoorschriften

“Vooral met de lakvoorschriften wordt enorm de hand gelicht. Men smeert er maar een soort buitenbijts op en dan moet het maar goed zijn. Zo werkt het natuurlijk niet”, zo sprak Gerard Vernhout. “Elke plaat heeft zijn specifieke afwerking nodig. Verwerkers zouden zich eens meer tot de verfleveranciers moeten richten om adviezen over lakprestaties en dergelijke in te winnen. Om de verwerkers een handje te helpen hebben we een nieuw handboekje uitgegeven, waarin uitgebreide informatie staat over de verwerking.

Bij de MDF-platen is het een noodzaak dat de kanten worden afgerond met een radius van 2 a 3 millimeter. Dit om een goede lakdekking te waarborgen. Helaas moeten we vaststellen, dat in het gunstigste geval de verwerkers zich beperken tot het ‘arm schaven’ van de kanten. Met andere woorden, men schaaft een schuin kantje aan de zijkanten van de plaat. Dat is faliekant fout, want nu heeft men niet te maken met een scherpe hoek per kant, maar met twee, dus twee keer een slechte lakdekking ter plaatse van de hoeken in plaats van een keer.

Grote problemen doen zich in dit verband voor bij boeiboorden, beeindigingen van geveltimmerwerk en dergelijke. Als de onderkant niet voldoende is afgerond begint daar de vochtellende. Zelfs het arm schaven wordt niet meer gedaan. Men zaagt de delen gewoon haaks af.”

Groot risico

“Aannemers zijn heel vaak bereid te grote risico’s in te bouwen”, aldus Gerard J. Vernhout. Dat leidt ertoe, dat grof met de be- en afwerking van plaatmateriaal de hand wordt gelicht. Alles moet vooral snel gaan en daardoor wordt het aflakken van de platen vaak beperkt tot een zijde, namelijk de zichtzijde en worden de kanten en achterzijde ‘vergeten’.

Het is vreemd, dat men zich blijkbaar meer aan verwerkingsvoorschriften houdt naarmate de bevestiging van de platen ingewikkelder is. Zo vergen bijvoorbeeld de Trespa platen bij de blindbevestiging een zorgvuldige behandeling. Ook deze platen hebben onderlinge afstand nodig om vochtproblemen te voorkomen en niet alleen om uitzetting en krimp op te vangen. Ondanks de zich voordoende problemen neemt het gebruik van de MDF-platen voor buitentoepassing van Medite of Europe Ltd te Linne jaarlijks met 10-15 % toe. In Nederland is de omzet zo’n 3500 m3, of bij een dikte van 15 mm gemiddeld ruim 233.000 m2.”

Reageer op dit artikel