nieuws

Kosten bouwgrond door schaarste in vijf jaar aanzienlijk gestegen

bouwbreed

Bouwgrond wordt steeds schaarser en, als gevolg daarvan, ook steeds duurder. Vooral in de provincie Utrecht schieten de prijzen omhoog, de afgelopen vijf jaar met bijna 10% per jaar. Goede tweede is Groningen, waar de prijzen sinds 1990 met 42% zijn gestegen. Voor Nederland als geheel is de afgelopen vijf jaar de bouwgrond in prijs gestegen met bijna 35%, zo’n 7% per jaar.

Dat blijkt uit een overzicht van Vereniging Eigen Huis (VEH), dat zij geeft in het laatste nummer van de Woonconsument. Het overzicht is gebaseerd op door gemeenten en makelaars verstrekte gegevens.

De provincie Utrecht heeft Zuid-Holland verdrongen van de eerste plaats in de ranglijst van provincies met de duurste bouwgrond. In 1990 moest er al f. 263 per vierkante meter bouwgrond worden betaald, en daar is in 1995 f. 129 bijgekomen: een stijging van 49% in vijf jaar, ofwel bijna 10% per jaar. De gemiddelde prijs was in 1995 f. 392, met een minimum van f. 276 en een maximum van f. 470.

Ter vergelijking: in Groningen kost een vierkante meter bouwgrond f. 125, nog minder dan de stijging in Utrecht. En dan is Groningen nog een provincie waar de prijzen evenzeer fors zijn gestegen. In 1990 was de gemiddelde prijs namelijk nog maar 88.

Zuid-Holland is nog steeds goede tweede, omdat daar gemiddeld f. 383 voor een vierkante meter bouwgrond moet worden neergeteld. Dit is 34,4% meer dan de f. 285 in 1990.

Overigens wijst Eigen Huis erop dat hier sprake is van gemiddelden. Vaak moet namelijk meer dan f. 400 worden betaald voor bouwgrond in Utrecht en Zuid-Holland.

Goedkope grond

Wie op zoek is naar goedkope grond kan zoals gezegd terecht in Groningen, maar ook in Friesland ( f. 133), Drenthe ( f. 145), Zeeland ( f. 168), Limburg ( f. 179) en Overijssel ( f. 194). In de drie noordelijke provincies en Zeeland is volgens VEH zelfs nog sprake van een ruime keuze in kavels van minder dan f. 150/m2.

De overige provincies hebben grondprijzen die liggen tussen de twee- en driehonderd. Het goedkoopst in deze categorie is Noord-Brabant, met een gemiddelde grondprijs van f. 211, het duurst is Noord-Holland (gemiddeld f. 280/m2. Nieuwkomers in deze categorie en grote stijgers zijn Flevoland (van f. 170 in 1990 tot f. 239 in 1995, 40,6 procent in vijf jaar) en Gelderland (van f. 157 tot f. 220, 40,1 procent in vijf jaar).

De Vereniging Eigen Huis noemt het opvallend dat er enorme prijsverschillen zijn tussen verschillende gebieden in Noord- en Zuid-Holland. Zo is de grond in de kop van Noord-Holland veel goedkoper dan de relatief dure grond rondom Haarlem. En op de Zuidhollandse eilanden is de grond veel goedkoper dan in Rotterdam. In het algemeen geldt voor alle provincies dat hoe stedelijker het gebied of hoe dichter bij een stad hoe hoger de grondprijzen.

Particulieren

Overigens is het volgens VEH voor de particuliere markt amper weggelegd om een bouwkavel te vinden. Niet alleen zijn de prijzen hoog, ook worden er nogal eens aanvullende eisen gesteld aan de koper. Gemeenten bijvoorbeeld stellen als voorwaarde dat de koper economisch of sociaal gebonden is aan de regio. Daar komt dan nog bij dat de bouwgrond zo schaars is dat er wachtlijst is of dat de grond moet worden verloot.

En bouwers met een kavel in de aanbieding stellen vaak als voorwaarde dat zij ook mogen bouwen. Een vorm van koppelverkoop, aldus VEH, waarbij de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen.

Gemiddelde prijzen (incl. BTW) per m2 bouwgrond per provincie

Provincie Gemiddelde Minimum en Stijging

prijs maximum prijs 1995

t.o.v.

1990 1995 1990 Groningen 88 125 51 – 217 42,0% Friesland 99 133 49 – 217 34,3% Drenthe 110 145 100 – 264 31,8% Overijssel 139 194 129 – 294 39,6% Gelderland 157 220 136 – 325 40,1% Flevoland 170 239 141 – 252 40,6% Utrecht 263 392 276 – 470 49,0% Noord-Holland 208 280 160 – 705 34,6% Zuid-Holland 285 383 200 – 822 34,4% Zeeland 121 168 117 – 235 38,8% Noord-Brabant 153 211 106 – 352 37,9% Limburg 130 179 117 – 235 37,7% Nederland 156 210 49 – 822 34,6% Bron Bouwcentrum Expo BV (cijfers bewerkt door ‘vereniging eigen huis’)

Reageer op dit artikel