nieuws

Kamervragen VVD over extra kosten bouwbesluit

bouwbreed

De VVD heeft staatssecretaris Tommel om opheldering gevraagd over de extra bouwkosten als gevolg van het Bouwbesluit. Aanleiding voor de vragen van VVD-Kamerlid Verbugt vormt een bericht in deze krant over een onderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten, waaruit blijkt dat met de invoering van het Bouwbesluit de gemiddelde bouwkosten met 4,4% zijn toegenomen.

Dit is in tegenspraak met de toezegging van VROM dat de invoering van het besluit kostenneutraal zou zijn. De VVD nu wil weten of de conclusies van de BNA door Tommel worden onderschreven. Als dit het geval is, moet de bewindsman “op zeer korte termijn” met voorstellen komen ter verbetering van het Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel