nieuws

Jubilerende woningcorporatie Sneek vol plannen

bouwbreed Premium

Woningbouwvereniging Sneek, dat dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert, heeft volop plannen voor het jubileumjaar en de jaren daarna. Zowel op het gebied van onderhoud, sanering, renovatie als nieuwbouw zal fors worden geinvesteerd.

Nog dit jaar hoopt de woningbouwvereniging te beginnen met twee afzonderlijke plannen waarbij de nieuwbouw van woningen en appartementen wordt gecombineerd met voorzieningen voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. De betrokken instellingen wachten nog op toestemming van het Rijk. De woningbouwvereniging investeert f. 10 miljoen in beide plannen.

Daarnaast trekt de vereniging de komende vijf jaar jaarlijks f. 6 miljoen uit voor onderhoudswerkzaamheden aan de 2750 woningen die het in beheer heeft. Het betreft een uitbreiding van het planmatige onderhoud. Per jaar zal daarnaast f. 650.000 extra worden uitgetrokken voor woningverbetering; dat bedrag komt op de f. 6 miljoen die voor onderhoud wordt uitgetrokken. De vereniging investeert tevens f. 750.000 in een bodemsanering aan de Lemmerweg-Oost. In dezelfde wijk wordt een miljoen gulden uitgetrokken voor het doorbreken van de uniforme bouw. Een en ander moet nog nader worden ingevuld.

Het jubileumjaar krijgt cachet door een foto-tentoonstelling over de geschiedenis van de corporatie. Woningbouwvereniging Sneek was eerst een gemeentelijke instelling. In 1991 werd de vereniging zelfstandig. “Dat aspect willen we dit jaar extra benadrukken”, aldus directeur Henk Visser.

Reageer op dit artikel