nieuws

Huizen duurder door stagnatie bouw

bouwbreed

De gemiddelde koopprijs van huizen is in het afgelopen jaar met 4 procent toegenomen. Moest de consument begin ’95 nog f. 229.300 voor een woning neertellen, aan het eind van het jaar kostte diezelfde woning f. 237.900. Naast de lage rentestand en het vertrouwen in de economie wordt de trage oplevering van nieuwbouwpoen als de voornaamste oorzaak voor de prijsstijging aangewezen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen (NVM) is bezorgd over “explosieve prijsontwikkelingen” als de Vinexbouwproduktie nog lang op zich laat wachten.

Op de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag zei NVM-voorzitter B. van Groenigen terug te ke kijken op een succesvol jaar. Er zijn volgens de NVM-cijfers in het afgelopen jaar acht procent meer transacties gedaan dan in het jaar daarvoor. Bij elkaar hebben zo’n 85.000 mensen via een NVM-makelaar een woning gekocht dan wel verkocht.

De piek lag in het vierde kwartaal toen 30 procent van het totaal aantal verkopen werd gerealiseerd. In juli ’95 constateerde de NVM nog op basis van de cijfers over het eerste halfjaar dat de gemiddelde prijsstijging gelijke tred hield met de inflatie, zo’n 2 procent.

Gunstig

“De NVM vond dat een gezonde situatie en bestempelde de ontwikkeling als gunstig. Wij spraken dan ook de verwachting uit dat de prijsontwikkeling het gehele jaar gelijke tred met de inflatie zou houden”, aldus Van Groenigen die aan zijn laatste maanden van zijn voorzitterschap van de NVM begonnen is.

Oorzaken

Dat bleek dus niet het geval. In de tweede helft van het afgelopen jaar stegen de prijzen met gemiddeld 6 tot 7 procent. Van Groenigen: “Oorzaken voor deze weer toegenomen prijsstijging van woningen en de forse stijging van het aantal transacties zijn de oplevering van nieuwbouw die achterblijft bij de planning, de hypotheekrente die de afgelopen periode stap voor stap behoorlijk is gedaald en het verder stijgende aantal tweeverdieners. Verder is de inflatie, met gemiddeld 1,3 procent over het gehele jaar nog steeds dalende en is het vertrouwen van de consument in de economie, gestegen.”

In de visie van de NVM-makelaars zal de vraag naar koopwoningen met name in de duurdere eengezinswoning met een prijs van – 250.000 tot – 400.000 onverminderd aanhouden. Daarom benadrukte Van Groenigen dat de nieuwbouwproduktie snel op gang moet worden gebracht: “Gebeurt dat niet dan zijn explosieve prijsontwikkelingen niet te voorkomen. De consument zal dan nog meer voor lucht moeten gaan betalen.”

Winkelmarkt

Voor wat betreft de situatie op de winkelmarkt die een lichte daling te zien gaf is volgens Van Groenigen enige oplettendheid op z’n plaats. “De NVM verwacht voor 1996 dat de huurprijzen van winkels verder onder druk komen te staan vanwege de overbewinkeling die ons land kent. Het klakkeloos neerzetten van grootschalige winkelcentra in met name de dertien stedelijke knooppunten is op den duur funest voor de binnenstad. De bedrijfsmakelaars”, zo benadrukte Van Groenigen dan ook, “zijn van mening dat met name op de toekomstige Vinex-locaties alleen buurtwinkels moeten komen en dat deze winkels beslist niet bovenregionaal moeten worden. Juist de huidige winkelmeters moeten de ruimte krijgen.”

Kantoren

In navolging van het jaarlijkse marktonderzoek dat makelaarskantoor DTZ Zadelhoff eerder deze week presenteerde komt ook de NVM tot de conclusie dat de prijzen van kantoren en bedrijfsruimten vorig jaar op een enigszins gelijk niveau zijn gebleven. “Gebleken is dat vooral de kleinere kantoren tot 350 m2 momenteel zeer populair zijn.” Als reden hiervoor noemt Van Groenigen zaken als de stijgende ondernemerszin die voortvloeit uit de positieve economische verwachtingen en de toenemende behoefte van kleine en grote bedrijven om kritisch en efficient met de beschikbare ruimte om te gaan.

Reageer op dit artikel