nieuws

HSL-variant van Breda en Prinsenbeek maakt kans

bouwbreed Premium

Als de gemeenten Breda en Prinsenbeek de Hoge Snelheids Lijn over hun grondgebied niet langer afwijzen, zijn de ministers Jorritsma van Verkeer en Waterstaat en De Boer van VROM bereid bij de keuze van het trace rekening te houden met de eigen variant die de twee gemeenten onlangs hebben opgesteld.

De ministers vragen de beide gemeenten voor 1 maart te laten weten of zij bij de verdere planvorming willen meewerken.

Dat is gebleken tijdens een gesprek van de colleges van B en W van Breda en Prinsenbeek en de beide ministers. De twee gemeenten tekenden eerder deze week weliswaar een convenant met andere Westbrabantse gemeenten over een gezamenlijk standpunt inzake de snelheidslijn, maar bleven in principe tegen de komst ervan.

Jorritsma en De Boer zeiden woensdag zich te ke vinden in de door de gezamenlijke gemeenten bepleite bundeling van de rijksweg A16 en de hsl en de daarmee gepaard gaande verlegging van de rijksweg in westelijke richting. Zij denken dat er tussenoplossingen mogelijk zijn bij de wens de hsl bij Prinsenbeek en ten zuiden van Breda over afstanden van twee en een kilometer verdiept aan te leggen.

Breda en Prinsenbeek wijzen de oorspronkelijk bedachte ligging van het hsl-trace af omdat dit schade zal aanrichten aan het woon-, werk- en leefmilieu in bewoonde delen van de twee gemeenten en aan natuur en milieu. Voor het geval aan de hsl langs hun gemeenten niet te ontkomen zou zijn, hebben Breda en Prinsenbeek de eigen variant opgesteld.

Fors duurder

De financien zullen overigens bij de beoordeling van de verschillende varianten nadrukkelijk een rol gaan spelen, hebben de ministers woensdag laten weten. De Breda-Prinsenbeek-variant, met daarin twee tunnels, kost circa – 915 miljoen meer dan het plan van Rijkswaterstaat.

Deze dienst vreest dat de gemeentelijke variant een vertraging van zeker twee jaar betekent. Prof.mr. D. Lubach van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft onlangs echter berekend dat de vertraging hooguit een half jaar zal duren.

Reageer op dit artikel