nieuws

‘Emoties en pecunia’ geven de doorslag Fusie organisaties droge infrabouwers van de baan

bouwbreed

Er is lang aan gewerkt, maar het is uiteindelijk toch niet gelukt: de fusie tussen de Vereniging van Aannemers in de Grond-, Weg- en Waterbouw en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers gaat niet door. “Het draagvlak voor de fusie is groot, maar toch onvoldoende om door te zetten”, aldus de voorzitters van beide organisaties.

De beide voormannen Van Herrewegen (NVWB) en Baas (VAGWW) kijken wat teleurgesteld als ze uitleggen dat de maandenlange besprekingen tussen bestuurders, in de regio en op centraal niveau, niet tot een fusie zullen leiden. “Natuurlijk vinden we het jammer”, zo stelt Van Herrewegen, “maar we zouden wel gek zijn als we doordrukten en daardoor leden zouden verliezen. Dit is geen beslissing die je op basis van 51 tegen 49% van de stemmen neemt. Een dergelijke fusie vraagt om brede consensus.”

Veel geleerd

Over de toekomst zijn de heren, en hun algemeen directeuren Van der Kaaij (VAGWW) en Visser (NVWB), overigens niet negatief. Baas: “We hebben veel geleerd van deze besprekingen en de onderlinge samenwerking op het operationele vlak is sterker geworden. De vroegere kloof tussen het klein- en grootbedrijf is zo goed als verdwenen. Er is ook wel degelijk een besef dat we meer samen moeten doen. De markt (lees: de overheid) vraagt daar ook om.”

Op de kleintjes letten

Van Herrewegen: “Daarnaast is de overheid als wetgever steeds verder aan het terugtreden als het gaat om uitvoering van regelgeving. De branche-organisaties moeten dit gat opvullen, waardoor de leden zich bij hun eigenlijke taak ke houden. De laatste jaren zijn de taken van de branche-organisaties flink toegenomen. Tegelijkertijd vragen de bedrijven ons op de kleintjes te letten. Dat moeten ze zelf ook, onder meer als gevolg van de Wet economische mededinging. Om die reden zagen wij het als een taak om de efficiency te verbeteren. Tot slot speelt ook efficiency in bestuurskracht. Het wordt steeds moeilijker om bestuurders voor de organisaties te vinden.”

Emoties en pecunia

De beweegredenen van de leden om zich tegen de fusie te keren moeten volgens Van Herrewegen gezocht worden in ‘emoties en pecunia’. “Emoties vanwege de verwachting van de teloorgang van identiteit. De NVWB bijvoorbeeld bestaat binnenkort zestig jaar. Er zijn leden waarvan de vader, die ook in het bedrijf zat, de oprichting van deze branchevereniging nog heeft meegemaakt. Bij de VAGWW speelt daarnaast dat de contributie bij een fusie omhoog zou gaan.”

Van der Kaaij: “Men moet niet vergeten hoe sterk die identiteitskwestie speelt. Wie de ontstaansgeschiedenis van de VAGWW kent, weet dat deze vereniging eigenlijk is opgericht in een poging van het kleinbedrijf zich af te zetten tegen het grootbedrijf. Die sentimenten spelen natuurlijk nog mee, al zijn de scherpe kantjes er al lang af.”

Zoals gezegd zijn de organisaties niet somber over de toekomst. Het nieuwe doel is om in GWWO-verband (overleggroep van gww-organisaties in het AVBB) verder samen te gaan werken om uiteindelijk een eenheid te gaan vormen. Ook de nu mislukte fusieplannen zullen niet voorgoed in de ijskast gaan.

Het samengaan van de organisaties in een centraal Bouwhuis (dat in de loop van dit jaar verwacht kan worden) moet in deze plannen als smeerolie gaan werken. Visser: “Wanneer alle gww-organisaties in een huis zitten wordt het automatisch makkelijker om gezamenlijk naar buiten op te treden en ook andere gezamenlijke belangen gebundeld aan te pakken.”

Roet in fusiemaaltijd

Het gerucht als zou VOCBetonbouw – een VAGWW-sectie die zich als doel stelt een van de peilers van het nieuwe GWWO te worden – roet in de fusiemaaltijd hebben gestrooid, wijzen de bestuurders van de hand. Van Herrewegen: “VOCBetonbouw is een jonge vereniging die zich sterk wil profileren. Daar hebben we niks tegen, maar ze beseft denk ik onvoldoende in welke mate ze meelift met onze organisaties als het gaat om bijvoorbeeld het cao-traject en andere bestuurszaken”.

Reageer op dit artikel