nieuws

DTZ spreekt niet geheel de waarheid

bouwbreed

Het ministerie van Financien bestrijdt fel het feit dat nieuwe huurcontracten niet langer mogen worden aangegaan dan voor 10 jaar. Het makelaarskantoor DTZ Zadelhoff maakte daarvan gewag tijdens de presentatie van hun jaarlijkse OG-rapportage. Volgens ir. Cees de Jong, vice-voorzitter van de Zadelhoff-directie, zou het de (bouw)ontwikkelingen met name in de stad Den Haag afremmen. “Bepaalde ministeries ke nu niet uitbreiden. De Rijksgebouwendienst (RGD) houdt dat tegen. Poontwikkelaars willen wel, maar zien graag huurcontracten van 15 jaar.”

“Ik vrees dat wij als boeman zijn gebruikt”, laat een woordvoerster van het ministerie weten. “Samen met de RGD is een toetsingskader voor huurcontracten opgezet. Daarin is ook de lengte van het contract opgenomen. Maar er is zeker geen verordening waarin staat dat huurgrens maximaal 10 jaar mag zijn. Het wordt alleen als advies gegeven. De bedrijfseconomische doelmatigheid van de huisvesting van de overheid staat voorop en als die gebaat is bij een langer huurcontract kan dat.”

Overigens controleert Financien in het kader van de comptabiliteitswet alle huurcontracten.

Reageer op dit artikel