nieuws

Denen doorbreken slooptaboe in de woningbouw

bouwbreed Premium

In Denemarken is de eerste stap gezet op weg naar sloop van probleemwoningbouw uit de jaren ’60. Tot nu toe was sloop taboe, maar het bouwministerie gaat in samenwerking met de nationale volkshuisvestingscooperatie en de vereniging van gemeenten thans over tot een inventarisatie van met overheidssubsidie gerealiseerde complexen die beter met de grond gelijk ke worden gemaakt.

Een gemeente heeft bovendien reeds concreet toestemming gekregen om een complex te slopen. Het betreft hier 63 huurflatwoningen in Rentdby. Het bleek onmogelijk deze flats gezien de geringe belangstelling van woningzoekenden rendabel te exploiteren en renovatie is te duur.

Bij de inventarisatie zal eveneens het economische element van doorslaggevende betekenis zijn. “We moeten sloop niet zien als oplossing voor sociale problemen”, aldus directeur Gert Nielsen van de sociale-woningbouwcorporatie.

Reageer op dit artikel