nieuws

Collectieve Variaflow individueel te regelen

bouwbreed

Itho heeft het zogenaamde Variaflowsysteem ontwikkeld en op de markt gebracht. Het is een collectief afzuigsysteem met individuele regeling. De bewoner bepaalt daarbij zelf het tijdstip en de mate van ventileren, zonder dat daarmee de regeling verstorend werkt op de afzuiging van andere woningen.

Het voordeel van het systeem ten opzichte van andere collectieve ventilatiesystemen is, dat de bewoner tussen een bepaald minimum en maximum zelf de mate van ventilatie kan regelen, zonder dat de installatie als geheel wordt ontregeld. Het afwijkend bewonersgedrag ten aanzien van ventilatie heeft daardoor geen negatieve invloed meer op de werking van het collectieve systeem, hoewel er toch gebruik wordt gemaakt van een collectief stijgkanaal en een dakventilator.

Het systeem impliceert dat door het wisselend gebruik door individuele regeling, de installatie als geheel energiebesparend werkt en dat de energiekosten dus lager zijn. Bij het toepassen van het systeem wordt voldaan aan de voorschriften ten aanzien van de nodige luchthoeveelheden.

Onderdrukregelkast

De kern van het Itho Variaflowsysteem wordt gevormd door de onderdrukregelkast, waarin onder andere een elektronische drukopnemer, een werkschakelaar en een Danfoss frequentieregelaar zijn opgenomen. Dit geheel is door Itho BV te Schiedam en Danfoss ontworpen. Direct onder de dakventilator wordt door de drukopnemer de druk gemeten.

Met behulp van de Danfoss frequentie-omvormer wordt de draaisnelheid van de ventilator aangepast. Dit echter zodanig, dat de (onder)druk onder de ventilator constant blijft. Hierdoor wordt aan twee belangrijke doelstellingen voldaan. De beheersproblemen van een ontregelde installatie worden voorkomen, doordat nu het geoorloofde open-dichtzetten van regelbare luchtventielen en/of motorloze afzuigkappen alsmede het ongewenste afplakken van vastingestelde luchtventielen door de altijd constante druk, geen gevolgen hebben op de afzuigcapaciteiten in de overige woningen.

Individuele regelmogelijkheden zijn te creeren door in de woningen regelbare luchtventielen aan te brengen. Deze luchtventielen zijn door de bewoners zelf van een bepaald minimum tot een bepaald maximum te regelen. In de maximumstand moeten de ventielen de nominale capaciteit volgens het Bouwbesluit en de NEN 1087 halen. De bewoners moeten echter zelf weten, wanneer en hoe ze ventileren. In overleg met de bewoners is echter de minimumstand te bepalen. De constante luchtdruk achter de luchtventielen en motorloze afzuigkap stelt hoge eisen aan de lucht- en geluidseisen. Ook daarmee heeft Itho rekening gehouden. Daartoe wordt er bij het inregelen, waarbij alle ventielen worden gesloten, een zo laag mogelijke onderdruk ingesteld, om bij geopende toestand geen geluidoverlast te krijgen.

Bij de Danfoss frequentieschakelaar is gebruik gemaakt van het VVC (Voltage Vector Control) besturingssysteem. Daardoor is het ‘overtollig’ motorgeluid te vermijden door de schakelfrequentie te verhogen.

Toegepast

In Eindhoven is het systeem inmiddels toegepast in de 96 ‘Neduco-Coignet’ woningen, van de Sociale Woningstichting in die plaats. Een eis daarbij was, dat gebruik moest worden gemaakt van de bestaande bouwkundige Shunt-kanalen, om de overlast voor de bewoners te beperken. “Dat is niet zo eenvoudig. Vooral niet als individuele regeling wordt vereist, gekoppeld aan een geruisarme werking”, aldus Itho. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende proefopstellingen de eindstreep niet hebben gehaald totdat het Variaflowsysteem werd ontwikkeld.

Variaflow systeem maakt gebruik van een stijgkanaal en een dakventilator voor meerdere bewoners.

Reageer op dit artikel