nieuws

Bijeenkomst over praktijk duurzame bouw

bouwbreed

De Rijkshogeschool IJselland uit Deventer houdt op 31 januari een bijeenkomst over duurzaam bouwen. Het symposium draagt als ondertitel ‘de experimenteerfase voorbij’. Onder andere staatssecretaris Tommel verzorgt een voordracht. Aan de orde komen onderwerpen als energiezuinige woningen, milieuzorg op de bouwplaats, het beleid van rijk en gemeenten en milieubewust onderhoud. Andere thema’s zijn stedebouw, de financiele gevolgen van duurzaam bouwen, milieubeoordeling, integraal waterbeheer en afval.

Nadere inlichtingen verstrekt de faculteit chemie, milieu en techniek via telefoon 0570-663636.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels