nieuws

BAM moet veiligheid werkplek aantonen

bouwbreed Premium

Het gerechtshof in Den Haag zal moeten beslissen of BAM uit Rotterdam alsnog een schadevergoeding moet betalen aan een Rotterdamse bouwvakker die tijdens werkzaamheden terecht kwam onder een betonwand van 4600 kilogram. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

De civiele kamer van de Hoge Raad vindt dat BAM moet aantonen dat een zogeheten g-pen, een borgpen die omvallen van de wand had moeten voorkomen, veilig genoeg was. De bouwvakker heeft dit altijd bestreden. Het bedrijfsongeval vond plaats op een bouwplaats in Capelle aan de IJssel op 29 augustus 1989. Het slachtoffer kwam gedeeltelijk onder de vallende prefab-muur terecht en heeft daar ernstig blijvend letsel aan over gehouden.

Schadeloosstelling

De kantonrechter in Rotterdam besliste in 1991 dat BAM aan de bouwvakker bij wijze van voorschot een schadeloosstelling moest betalen van – 50.000. De Rotterdamse rechtbank vernietigde dit vonnis in 1994. De Hoge Raad heeft op zijn beurt het vonnis van de rechtbank vernietigd en beslist dat BAM moet aantonen dat de werkplek veilig was.

De betonnen wand werd aan de linker- en de rechterzijde gesteund door twee schoren. Deze twee steunen stonden niet in de gebruikelijke hoek van 45 graden omdat in de wand de gaten niet goed geboord waren. De Rotterdammer en een collega kregen van de ploegbaas de opdracht om in de vloer twee nieuwe gaten te boren zodat de steunen alsnog in een goede hoek konden worden geplaatst. Tijdens het boren is de borgpen in de linkersteun losgeraakt waarna de wand is omgevallen.

Afwijking

BAM heeft altijd gezegd dat de borgpen door “toedoen” van de Rotterdammer is losgeraakt. Hij was immers de enige die in de buurt was, aldus BAM. De Rotterdammer stelt dat hij niet aan de pen is geweest omdat hij stond te boren.

De Hoge Raad vindt dat BAM moet aantonen dat de borgpen veilig was. Als de bouwvakker per ongeluk met zijn elleboog of rug de pen los heeft gedrukt, dan is de borgpen in ieder geval niet veilig geweest, vindt de Hoge Raad.

De Arbeidsinspectie rapporteerde dat de borgpen, die enigszins afweek van andere exemplaren, met een “lichte kracht” uit de steun kon worden gedrukt.

Reageer op dit artikel