nieuws

Baflo buigt zich over nieuwe woonlocatie

bouwbreed

De gemeente Winsum heeft een onderzoek naar de toekomstige locaties voor woningbouw (vijftig woningen) in Baflo afgerond. Van een zestal uitbreidingsmogelijkheden komt de uitbreidingsrichting Bosplan-Zuid als meest gunstige locatie uit de bus. Een meerderheid van de bewoners heeft haar voorkeur uitgesproken voor de locatie ten oosten van de sportvelden.

De gemeente Winsum heeft inmiddels f. 79.900 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van de nieuwe woonlocatie. Het college staat niet onwelwillend tegenover de door de bewoners gekozen locatie. De commissie Ruimte zal op 30 januari een advies geven, waarna een besluit zal worden genomen. De gemeente wil de locatie begin 1998 bouwrijp maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels