nieuws

Den Haag tekent contract: ‘superstores’ in Laakhaven

bouwbreed

De realisering van een Grootschalige Detailhandelsvestiging (GDV) in het Laakhavengebied in Den Haag, is een stap dichterbij gekomen. Gisteren zijn door de gemeente en marktpartijen de handtekeningen geplaatst onder de overeenkomst van het po. In totaal is met de realisering een slordige f. 250 miljoen gemoeid.

In 1998 moet de grootschalige detailhandelsvestiging in het Haagse Laakhavengebied klaar zijn. Het gebied, dat momenteel door de bouw van onder andere de Haagse Hogeschool nieuwbouw van de Consumentenbond en talrijke woningbouwpoen een ware metamorfose ondergaat, bezit dan ruim 64.000 m2 aan winkelvoorziening. Zo komt er 24.000 m2 aan zogenoemde superstores en 30.000 m2 is gereserveerd voor een woonthemacentrum. Daarbovenop komt nog eens 11.000 m2 aan detailhandel voor de zakelijke markt en er wordt ruimte gepland voor wat horecavoorzieningen.

Een en ander moet worden gerealiseerd in een centrum van twee tot drie bouwlagen met parkeergelegenheid op het dak.

Contract

De overeenkomst voor het GDV-po is gisteren door de Haagse wethouder van Economische Zaken R. van Laar van een handtekening voorzien. Namens de marktpartijen ondertekende de Ontwikkelingscombinatie bestaande uit ABNAmro Poontwikkeling BV en Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij BV het contract. De gemeente Den Haag steekt – 50 miljoen in het po, maar hoopt door gronduitgifte zo’n – 40 miljoen te ke terugverdienen. De marktpartijen zijn goed voor een investering van – 200 miljoen.

Den Haag is inmiddels begonnen met de verwerving en uitplaatsing van bedrijven . Het Architectenbureau Witt en Jonge uit Amsterdam heeft het ontwerp voor de superwinkels geleverd. Hoewel het hier pas gaat om een schetsontwerp is het de bedoeling dat de winkels door een overdekte binnenstraat zal worden ontsloten. Het parkeren op het dak moet aan een slordige 1500 auto’s plaatsbieden.

Bereikbaarheid

Een GDV-locatie valt of staat met de bereikbaarheid. Het is ook om die reden dat de Haagse Kamer van Koophandel zich geruime voorstander is geweest voor de realisering van een dergelijke locatie bij Ypenburg. Juist doordat deze locatie snel en eenvoudig met de auto bereikbaar zou zijn. Volgens de gemeente Den Haag komt het met de ontsluiting van de Laakhaven-locatie wel goed. Verwezen wordt naar de vier-strooks stadsontsluitingswegen die overigens nog wel moeten worden aangelegd. Verder heeft het Laakhavengebied in de visie van het gemeentebestuur het voordeel dat het op zo’n zeven minuten van het Prins Clausplein, dat toegang geeft tot de A4 Amsterdam-Rotterdam en de A12 Den Haag-Utrecht, is gelegen. “Hierdoor is de bereikbaarheid met particulier vervoer zowel vanuit de Haagse stadsdelen als vanuit de regio goed. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is door de ligging in de directe nabijheid van het station Hollands Spoor en regionale tram- en busverbindingen optimaal te noemen.”

Commissie

Een commissie die zich gaat bezighouden met de vraag welke branche wel op de GDV0-locatie kan worden toegelaten en welke niet is inmiddels van start gegaan. In deze branche-adviescommissie hebben naast een vertegenwoordiger van het ministerie van EZ, tevens de ondernemers van het Haagse centrum de gemeente en de VOF Laakhaven Megastores zitting. Deze laatste organisatie verwacht in 1996 met de winkelruimte de boer op te ke gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels