nieuws

Gedeputeerde: bouw Vinex-locaties Haaglanden vol

bouwbreed

Als het aan de Zuidhollandse gedeputeerde T. Jansen ligt wordt nu al vastgesteld dat de zes Vinex-locaties in het stadsgewest Haaglanden in hun geheel tot ontwikkeling worden gebracht. Dat betekent dat Haaglanden geen 42.000 maar 51.000 woningen in de planperiode tot 2005 moet bouwen. Jansen zegt zeer verheugd te zijn over de mogelijkheid die staatssecretaris Tommel hiervoor heeft geschapen.

Volgens gedeputeerde Jansen, die onder andere de Vinex-locaties in de Haagse en Leidse regio in zijn portefeuille heeft, zal Haaglanden alle woningen hard nodig hebben. “En dan nog is het een hele toer om het woningtekort in het jaar 2000 terug te brengen.”

Jansen reageert hiermee op berichten in deze krant dat er tussen het stadsgewest Haaglanden enerzijds en de ministeries van VROM en Financien anderzijds overeenstemming over het Vinex-uitvoeringsconvenant -en met name de dekking van het gapende financiele gat- is bereikt.

Btw-plichtig

Zoals bekend zag Haaglanden te elfder ure van ondertekening van het convenant af toen bleek dat Financien stelde dat het stadsgewest over de Vinex-rijksbijdrage btw-plichtig was. Dit besluit sloeg volgens het stadsgewest een gat van om en nabij de f. 50 miljoen in de begroting.

Koortsachtig overleg tussen staatssecretaris Tommel vertegenwoordigers van het ministerie van Financien en het dagelijks bestuur van Haaglanden leverde vorige week een in principe voor het stadsgewest aanvaardbaar compromis op.

Het behelst onder andere dat, mocht het nodig zijn Haaglanden de reserves op de bouwlocaties in ontwikkeling mag brengen. Dit betekent in totaal een verhoging van het Vinex-bouwprogramma met ruim 9000 woningen.

Mocht dit noodzakelijk zijn dan kan het stadsgewest rekenen op financiele steun van het ministerie van VROM. Overigens dit laatste met de aantekening dat de steun afhankelijk is van de dan geldende subsidienormen. Verder mag het gewest in het grondkostenfonds een soort btw-verevening toepassen. Dit levert Haaglanden een voordeel van ongeveer f. 7 miljoen op.

Verheugd

Gedeputeerde Jansen zei desgevraagd verheugd te zijn over de uitkomsten van de koortsachtig gevoerde 87 overlegrondes. Overigens benadrukte de gedeputeerde het overleg “slechts aan de zijlijn” te hebben aanschouwd. “Wij als provincie zijn hier in principe geen partij in. Het is een rechtstreekse zaak tussen stadsgewest en de betrokken ministeries. Maar ik ben blij dat er nu toch weer schot zit in de zaak. Wat mij betreft gaan nog morgen de locaties op de schop.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels