nieuws

Werkgevers krijgen premievrije voet voor ww

bouwbreed Premium

De Eerste Kamer heeft ingestemd met invoering van een premievrije voet van honderd gulden per dag per werknemer voor het werkgeversaandeel in de ww-premie. Dat komt neer op een bedrag van maximaal f. 26.100 per jaar.

Deze maatregel maakt deel uit van een pakket, dat laagbetaalde arbeidskrachten voor de werkgever goedkoper moet maken. Eerder ging de Eerste Kamer al akkoord met de verlaging van de overhevelingstoeslag, die werkgevers aan hun personeel betalen, vermindering van de loonheffing tot 115% van het minimumloon en verhoging van de rijksbijdrage voor de Ziekenfondswet.

Reageer op dit artikel