nieuws

Vlaams parlement bindt strijd aan met de EU

bouwbreed Premium

Het Vlaamse parlement (‘Vlaamse Raad’) heeft een advocaat opdracht gegeven om onder de beschuldigingen van de Europese Commissie (en van de eventuele juridische gevolgen daarvan) uit te komen dat zij gesjoemeld zou hebben met de Europese openbare aanbestedingsprocedures bij de bouw van een nieuw parlementsgebouw.

Namens het Vlaamse parlement heeft de nationale regering bedacht dat de Europese regelgeving niet van toepassing zou zijn op de Belgische aanbestedingspraktijken, maar zowel Europese als Belgische juristen hebben met dit officiele Belgische tegenargument de vloer aangeveegd.

Dat heeft er weer toe geleid dat CVP-parlementslid Herman Suykerbuyk die zetelt in het ‘bureau’ van de Vlaamse Raad (een soort dagelijks bestuur) nu openlijk heeft toegegeven dat de aanbestedingen ‘misschien’ niet volledig openbaar zijn geweest en evenmin werden gepubliceerd in het Officiele Publikatieblad van de Europese Unie, maar dat “de toekenning van de verschillende loten (opdrachten) op basis van een prijsvergelijking is gebeurd en dat het spel eerlijk is gespeeld”. Als dat zo is, rijst meteen de vraag, waarom er dan geen openbare aanbesteding is geweest.

Voorkeur

Volgens insiders bij de Vlaamse Raad (i.c. ambtenaren die vraagtekens zetten bij de gevolgde procedure maar hun mond moeten houden) heeft het ‘bureau’ in de eerste plaats mogelijke buitenlandse inschrijvers willen weren. Ook gaf het de voorkeur aan Vlaamse boven Waalse bedrijven.

Niet bekend

Zoals Cobouw reeds op 7 december jl. berichtte, dreigt de Europese Commissie naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg te stappen nu de Belgische regering (die namens het Vlaamse parlement optreedt omdat de EU alleen met ‘staten’ onderhandelt) blijft bij haar opvatting die erop neerkomt dat de EU-wetgeving niets te maken heeft met de kwestie en ondergeschikt zou zijn aan de Belgische wetgeving (!).

Vriendjespolitiek

Volgens bronnen binnen het Vlaamse parlement heeft naar goede Belgische traditie vriendjespolitiek een grote rol gespeeld bij de toekenning van de verschillende opdrachten voor de bouw en inrichting van het Vlaamse parlement. Het parlementsgebouw is inmiddels af.

Een jaar geleden vroeg de Europese Commissie nochtans om de werken stop te zetten hangende het geschil over de aanbestedingsprocedures. Maar voorzitter De Batselier van het Vlaamse parlement negeerde dat verzoek niet alleen, hij gaf de bouwbedrijven zelfs opdracht om er – uiteraard tegen betaling – een schepje bovenop te doen. De achterliggende gedachte daarbij was het gebouw zo snel mogelijk af te hebben, in ieder geval voordat de juridische strijd over de aanbestedingsprocedures zou zijn beslecht.

Onverklaarbaar

Daarin is De Batselier in ieder geval geslaagd waarbij het onverklaarbaar is dat de Europese Commissie pas opnieuw met stappen bij het Hof dreigde na de klacht van het Waalse bedrijf.

Dit heeft het vermoeden gewekt dat van Vlaamse zijde met succes is gepoogd de reactie van de Europese Commissie te vertragen zodat de bouw van het parlement ongestoord kon doorgaan en worden voltooid.

Met andere woorden, ambtenaren van de Europese Commissie moeten onder een hoedje hebben gespeeld met de Vlaamse administratie en de verdere afbouw van het nieuwe parlementsgebouw een tijdje hebben gedoogd totdat er een klacht uit Wallonie kwam die in het EU-hoofdkwartier niet kon worden genegeerd.

Reageer op dit artikel