nieuws

Verband tussen OPS en oplosmiddelen aangetoond

bouwbreed Premium

Voor het eerst is wetenschappelijk aangetoond dat het langdurig werken met oplosmiddelen leidt tot gezondheidsklachten. De Hout- en Bouwbond CNV zal er daarom bij het kabinet op aandringen OPS (Organo Psycho Syndroom) te nen als beroepsziekte. Bovendien wil de bond dat er duidelijke regels komen voor het werken met oplosmiddelen.

Het onderzoek is uitgevoerd door de neuropsycholoog dr. Paul G.J. Ganzevles van de Rijksuniversiteit Limburg onder leden van de bond. Hij heeft schilders van 45 tot 55 jaar en ouder dan 55 jaar vergeleken met niet-schilders in dezelfde leeftijdsgroepen (vooral timmerlieden). Uit het onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen het werken met oplosmiddelen en de ziekte OPS, die verschijnselen kent als hoofdpijn, concentratieproblemen, geheugenverlies, persoonlijkheidsstoornissen, depressies en slapeloosheid.

De klachten van de ondervraagde personen blijken duidelijk afhankelijk van de mate waarin ze zijn blootgesteld aan oplosmiddelen. Ook blijkt dat ouderen die in het verleden langdurig zijn blootgesteld aan oplosmiddelen meer klachten hebben dan niet-blootgestelde leeftijdgenoten. Het percentage oudere schilders dat in de vut of de wao zit is bijvoorbeeld hoger dan dat van even oude timmerlieden. Schilders gebruiken verder, ongeacht hun leeftijd, meer medicijnen dan hun timmerende collega’s.

Het grote belang van het onderzoek is volgens woordvoerder J. Slok van de Hout- en Bouwbond dat nu voor het eerst wetenschappelijk is aangetoond dat er een relatie is tussen het werken met oplosmiddelen en OPS. Daardoor kan OPS niet alleen als beroepsziekte worden erkend, maar ook de herkenning van de verschijnselen wordt gemakkelijker. Slok: “Veel huisartsen kennen de ziekte niet. Daardoor wordt al gauw de diagnose ‘stress’ gesteld. Sommige patienten komen zelfs in het psychiatrische circuit terecht.”

Voor werknemers is de erkenning van OPS als beroepsziekte volgens Slok om twee redenen van groot belang: daardoor ke werkgevers aansprakelijk worden gesteld en staat de werknemer sterker bij het verkrijgen van een wao- of ziekte-uitkering.

De resultaten van het onderzoek zullen aan staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangeboden met het verzoek OPS als beroepsziekte te erkennen en met regels te komen voor het werken met oplosmiddelen. De Bouw- en Houtbond FNV deed overigens al eerder een dergelijk verzoek.

Maatregelen

Als maatregelen denkt Slok aan het verplicht stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, maar vooral ook aan een verbod op het werken met oplosmiddelen. Voor de bond is dat ook een van de punten die zal worden meegenomen in de volgende cao-onderhandelingen.

Linschoten heeft naar aanleiding van kamervragen van de PvdA en de Socialistische Partij eerder al aangekondigd in januari 1996 met een standpunt over OPS te komen. Slok denkt daarom dat dit onderzoek precies op tijd komt, omdat het een wetenschappelijke onderbouwing geeft aan de te nemen maatregelen.

Naar schatting zijn er in Nederland 2500 tot 3000 OPS-slachtoffers, een aantal dat elk jaar met 200 tot 250 stijgt. Vooral schilders, dakdekkers, vloerenleggers en meubelmakers lopen het risico langdurig te worden blootgesteld aan oplosmiddelen.

Reageer op dit artikel