nieuws

Veel arbodiensten nog niet gecertificeerd

bouwbreed Premium

Begin december bleken 176 arbodiensten een aanvraag te hebben ingediend voor een certificaat. Niet meer dan 32 arbodiensten, waaronder een aantal landelijk opererende diensten, hebben dit jaar een certificaat verstrekt gekregen. Dat blijkt uit een tweede rapportage van staatssecretaris Linschoten aan de Tweede Kamer.

Omdat certificering nogal wat tijd vraagt heeft Linschoten de verplichting van werkgevers om zich voor 1 januari a.s. bij een gecertificeerde arbodienst aan te sluiten een beetje soepel wordt toegepast. Wel blijft de aansluitingsverplichting per 1 januari a.s. overeind, maar werkgevers ke die verplichting ook realiseren door aansluiting bij een arbodienst, die in het bezit is van een specifiek document, verstrekt door het Pobureau Certificatie Arbodiensten.

Een dergelijk document zal worden verstrekt aan naar schatting enkele tientallen diensten, die al in een vergevorderde fase in het certificatieproces zijn beland. Deze diensten krijgen tot 1 april 1996 de tijd om het certificaat te behalen.

Kleinbedrijf

Uit deze rapportage blijkt ook dat het vooral werknemers in dienst van kleine bedrijven zijn die veelal nog niet onder controle van een arbodienst vallen. Half oktober van dit jaar blijkt niet meer dan 25 % van de bedrijven met minder dan tien werknemers bij een arbodienst te zijn aangesloten. Voor bedrijven met 10 tot 100 werknemers lag dat percentage op 61, terwijl 87 % van de grote ondernemingen een contract met een arbodienst heeft gesloten.

Naar schatting van het ministerie van Sociale Zaken blijkt hiermee 65 tot 75 % van de werknemers onder een contract met een arbodienst te staan. Dat geldt dus niet voor de naar schatting 750.000 werknemers in het kleinbedrijf.

Mantelcontracten

Het ministerie constateert voorts dat de kleinste bedrijven nog te weinig profiteren van de schaalvoordelen van mantelcontracten, die worden afgesloten tussen branche-organisaties en arbodiensten.

Reageer op dit artikel