nieuws

Tot 4% meerkosten als gevolg van Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Een woongebouw kost ca. 4% meer als gevolg van het Bouwbesluit. Voor een kantoorgebouw gaat het om ca. 1,5% meerkosten. Dat is de uitkomst van een onderzoek, verricht door ingenieursbureau DHV-AIB BV, in opdracht van de Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw).

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een rapport, uitgegeven door RRBouw, een stichting die in het leven is geroepen door de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid te Zoetermeer. Het rapport heeft als titel ‘Praktijktoetsing Bouwbesluit’ en betreft de analyse van twee bouwplannen op de gevolgen van het Bouwbesluit voor het ontwerp en de kosten.

Het onderzoek is weliswaar grondig aangepakt, maar het is de vraag of de resultaten van enig praktisch nut zijn. Er zijn namelijk slechts twee gebouwen geanalyseerd. Beide zijn ontworpen toen de Modelbouwverorderning nog van kracht was. Het gaat om een gebouw met 64 woningen te Diemen Noord, gebouwd door ERA Bouw BV, en het kantorencomplex ‘Het Haagsche Hof’ te ‘s-Gravenhage, uitgevoerd door BAM Bredero Bouw NV. Bekeken is wat de meerkosten geweest zouden zijn als het ontwerp aangepast had moeten worden aan de eisen van het Bouwbesluit. Die meerkosten zijn ca. f. 301.820 (4%) voor het woongebouw en ca. f. 360.020 (1,5%) voor het kantorencomplex.

Minderkosten

Het belangrijkste bezwaar tegen deze benadering is, dat in de praktijk geen nieuwe gebouwen ontworpen worden volgens de Modelbouwverordening, om vervolgens aangepast te worden aan het Bouwbesluit. Ontwerpers houden rekening met de vigerende regels, niet met die van jaren geleden.

Volgens de inleiding in het rapport werden destijds ook voordelen van het Bouwbesluit verwacht, zoals een verlaging van de ontwerp-, overleg- en uitvoeringskosten, als gevolg van de landelijke conformiteit. Die voordelen komen in de berekeningen niet naar voren. Ook is er niet echt gezocht naar minderkosten door aanpassingen aan het Bouwbesluit. In de berekeningen komen slechts eenmaal minderkosten voor. Zij worden onmiddellijk overtroefd door aanzienlijke meerkosten. Een en ander leidt tot de onvermijdelijke meerkosten voor het woongebouw en voor het kantorencomplex. De meerkosten betreffen echter aanpassingen die voor een deel voorkomen hadden ke worden, als tijdens de ontwerpfase reeds rekening was gehouden met het Bouwbesluit.

Geen volledig beeld

De twijfel over het nut van het onderzoek klinkt ook door in de tekst van het rapport. Volgens de opstellers “zijn de geconstateerde kostenconsequenties niet altijd te veralgemeniseren. Analyse van een ander type po in een andere gemeente zou tot andere uitkomsten ke leiden.” Er wordt op gewezen dat er slechts twee poen zijn onderzocht. Bovendien “moet direct worden aangetekend dat de gekozen methode – het ‘upgraden’ van een complex naar het niveau van het Bouwbesluit – niet een volledig beeld verschaft. Het is immers niet waarschijnlijk dat de andere weg – het aanpassen van een onder het Bouwbesluit ontworpen complex aan het niveau van de oude (Model-)bouwverordening – tot soortgelijke minderkosten zal leiden.”

Wat is dan nog de waarde van het onderzoek? Het biedt in ieder geval inzicht in een aantal verschillen tussen de Modelbouwverordening en het Bouwbesluit. In die zin is de analyse nuttig.

Rapport nr. 86 ‘Praktijktoetsing Bouwbesluit’ kost f. 25 exclusief btw en verzendkosten en is te bestellen bij de Stichting RRBouw te Zoetermeer, tel. 079-3517515.

Reageer op dit artikel