nieuws

Tijdelijke subsidie voor 24 dubo-maatregelen

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel heeft 24 maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen bekend gemaakt die in aanmerking komen voor subsidie. Voor het treffen van deze voorzieningen aan bestaande woningen kan men een beroep doen op de tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen. Per woning kan maximaal f. 5000 subsidie worden verkregen.

Bij de presentatie van het plan van aanpak duurzaam bouwen, maakte staatssecretaris Tommel al bekend dat er een aparte subsidieregeling zou komen voor dubo-maatregelen in de bestaande woningvoorraad, zowel huur- als koopwoningen. Er werd f. 137,5 miljoen vrijgemaakt door het kabinet, voor de aanpassing van 55.000 woningen, gemiddeld f. 2500 per woning, en voor de jaren 1996,1997, en 1998.

Nog niet duidelijk was echter welke voorzieningen in aanmerking kwamen voor subsidie. Die opheldering heeft de bewindsman nu gegeven aan de gemeenten, die de regeling moeten uitvoeren.

In totaal gaat het om 24 maatregelen, waarvan de meerkosten ten dele worden gedekt. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan een meer of minder groot deel van de kosten worden gesubsidieerd. Er geldt een minimum van f. 1000 en een maximum van f. 5000.

Een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dat er minimaal een aantal dubo-voorzieningen aan de woning is of wordt getroffen. Het gaat dan om gangbare energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en een verwarmingsinstallatie met voldoende rendement.

Maatregelen

Op het gebied van energie komen de volgende voorzieningen in aanmerking voor subsidie:

– Uitwendige scheidingsconstructie en begane grondvloer met een warmteweerstand van ten minste Rc=1,3 m2.K/W (met uitzondering van ramen, deuren en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen);

– Ramen, deuren en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen met een warmtedoorgangscoefficient van ten hoogste U=4,2 W/m2.K in de uitwendige scheidingsconstructie van verblijfsruimte volgens de bepalingsmethode van NEN 5128;

– Een extra, niet sterk ventilerende, uitwendige scheidingsconstructie, waarmee een aanbouw wordt gerealiseerd die niet wordt bestemd als verblijfsruimte;

– Verbeterd rendement (VR-)verwarmingsinstallatie, met een opwekkingsrendement van ten minste 80%;

– Hoogrendements low-NOx (HR) verwarmingsinstallatie, met een opwekkingsrendement van ten minste 90%;

– Toestel voor warmtapwatervoorziening, met een opwekkingsrendement van ten minste 55%;

– Voorzieningen die het energiegebruik van ventilatiesystemen verminderen volgens NEN 5128;

– Individuele bemetering door middel van een warmtemeter;

– Fluorescentie-buizen van 26 mm met elektronisch HF-voorschakelapparaat;

– Luchtdicht uitgevoerde vloersparingen en -aansluitingen in begane-grondvloer, overeenkomstig NPR 2652, uitgave december 1991.

Water

Waar het gaat om het waterverbruik wordt subsidie uitgetrokken voor:

– Waterbesparende douchekop;

– Waterbesparend toiletsysteem met een reservoir van maximaal zes liter;

– Waterbesparende kraan op de wastafel;

– Waterbesparende kraan ter plaatse van het aanrecht;

– Het vervangen van de loden voorziening voor drinkwater.

Ook subsidie krijgt het bouwen of inrichten van een afzonderlijke ruimte voor het plaatsen van minicontainers in een woongebouw ten behoeve van in dat woongebouw gelegen woningen.

Onder het kopje materialen wordt een bijdrage geleverd aan de toepassing van:

– Beton met ten minste 20 V/V% van het harde toeslagmateriaal als beton of metselwerkgranulaat;

– Oplosmiddelarme verf;

– Niet-verduurzaamd hout of verduurzaamd hout volgens het KOMO produktcertificaat houtverduurzaming onder vacuum en druk, BRL 0601/03.

Geluid

Bij geluid draait het om geluidsisolatie tussen woningen: voorzieningen waarmee ten opzichte van de huidige situatie verbeteringen worden aangebracht tot een maximum van het voor nieuwbouw vereiste isolatieniveau:

– Voor installatielawaai met ten minste 5dB(A);

– Voor luchtgeluid met ten minste 5dB(A);

– Voor contactgeluid met ten minste 10 dB(A).

Overige voorzieningen waar subsidie voor kan worden verkregen zijn tenslotte:

– Vochtwerende voorzieningen in kruipruimte;

– Het (bij)leveren van een duidelijke gebruiksaanwijzing bij onderdelen binnen de woongelegenheid die onderhoud behoeven (bijvoorbeeld installaties of een beschrijving van toegepaste verfprodukten).

Reageer op dit artikel