nieuws

Partijen eens over bouwen op locatie Leidschenveen

bouwbreed Premium

Heijmans, Bouwfonds Woningbouw en Mabon gaan in samenwerking met de Nationale Investeringsbank (NIB) de Vinex-bouwlocatie Leidschenveen definitief ontwikkelen. Hiervoor is samen met de gemeente Leidschendam de Grondexploitatiemaastchappij (GEM) opgericht. Deze maatschappij gaat de gronden verwerven en fungeert tevens als opdrachtgever en uitvoerder voor de bouw van een kleine 7000 woningen.

Nog net voor de kerst hebben de drie projectontwikkelingsmaatschappijen, de NIB en de gemeente Leidschendam overeenstemming over de publiek private samenwerking bereikt. Een protocol hiervoor is eveneens op de drempel van kerstmis 1995 ondertekend. Vooralsnog dragen Mabon, Heijmans, en Bouwfonds Woningbouw binnen de opgerichte maatschappij vijftig procent van het risico, de gemeente dertig procent en de Nationale Investeringsbank NIB de resterende twintig procent. Overigens zijn de drie private partijen nog in gesprek met Wilma Bouw om ook deel te nemen in de grondexploitatiemaatschappij. Onderhandelingen hierover lopen nog.

De bedoeling is dat de maatschappij zeventig procent van de totale Vinex-locatie, 6800 woningen in de vrije sector gaat ontwikkelen. Voor de resterende dertig procent in de sociale sector zal de gemeente Leidschendam als opdrachtgever fungeren. Leidschendam wil dat in ieder geval 680 woningen, dus tien procent van de bouwopgave, in de goedkope huursector wordt gerealiseerd.

Verder zal zowel de gemeente als de private partijen ieder de helft van de centrum voorzieningen, de bedrijven en kantoren realiseren. Wat betreft de aanleg van de infrastructuur is een vergelijkbare verdeling aangehouden.

Grondbank

Binnen de afgesproken constructie zullen de partners en ook de gemeente de al aangekochte gronden in de grondbank ‘storten’. Dit gebeurt in ruil voor een bepaalde waarde die voor de reeds aangekochte grond op f. 25 de vierkante meter is bepaald.

De aankoop van de resterende gronden zal door de grondexploitatiemaatschappij verder worden verricht. “Hoe dat verder gebeurt is een zaak van de private partijen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Leidschendam. Hij erkent dat er bij Leidschenveen sprake is van een lappendeken aan verschillende eigenaren varierend van bouwbedrijven tot poontwikkelaars. “In ruil voor de grond tegen de vastgestelde 25 gulden per vierkante meter, mogen zij 14 woningen per hectare bouwen. Ook wordt er gesproken over het ruilen van grond op andere locaties elders in het land.”

Leidschendam steekt zelf f. 71 miljoen die het als Vinex-bijdrage beschikbaar heeft in de grondexploitatie. Daarvoor stelt de gemeente wel als voorwaarde dat dit bedrag ook wordt ingezet voor de realisering van tien procent van de woningvoorraad in de sociale huursector.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de bouwlocatie is een sluitende grondexploitatie het uitgangspunt. Hierin zijn tevens opgenomen een vereveningsfonds van f. 18 miljoen en een fonds voor bovenwijkse voorzieningen waarin f. 27 miljoen wordt gestort. De helft van dit te bedrag kan de gemeente besteden aan voorzieningen als bijvoorbeeld fietsverbindingen en maatregelen in het centrumgebied.

Start bouw

Naar verwachting zal begin 1997 met de bouw worden begonnen. Aanvankelijk heeft de gemeente Leidschendam steeds ingezet op een startdatum die ergens in het laatste kwartaal van ’96 zou liggen. Dit blijkt in de praktijk aldus de gemeentewoordvoerder niet haalbaar. “Er lopen nogal wat procedures en de termijnen die daaraan vastzitten maken het slaan van de eerste paal in het volgende jaar niet meer mogelijk.” Wel wordt er naar gestreefd om met de verkoop van de woningen in het najaar van 1996 te beginnen. “Hierover zal in het voorjaar meer duidelijkheid zijn”, aldus de gemeente Leidschendam.

Reageer op dit artikel