nieuws

Ondergronds alternatief valt meestal te snel af

bouwbreed Premium

Ondergrondse alternatieven moeten niet alleen vanwege hoge kosten vroegtijdig ter zijde worden geschoven. Tot voor kort gebeurde dat nog al te vaak. Er hoort sprake te blijven van een integraal afwegen van kosten en effecten.

Dit zei ir. H.M. Schroten, voorzitter van de raad van toezicht van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), gisteren op de COB-dag in Zeist. De dag was belegd om belanghebbenden op de hoogte te houden van de stand van zaken en de voortgang van de werkzaamheden bij het begin dit jaar opgerichte centrum.

In veel studies naar de aanleg van infrastructuur is nagenoeg geen aandacht besteed aan de onderbouwing van de keuze van de onderzochte alternatieven. Dat blijkt uit bestudering naar de mate van integrale afweging van alternatieven zoals dat is toegepast bij de studies: Integraal Plan Noordrand Rotterdam, Tweede Nationale Luchthaven, Hoofdwegennet regio Schiphol, Betuweroute en Ringweg Amsterdam.

Veelal worden de alternatieven in het begin van de studie gedefinieerd. Vervolgens wordt veel aandacht besteed aan het bepalen van de effecten, de criteria en de onderlinge afweging van de alternatieven. Er is geen inzicht te krijgen in de wijze waarop de voorselectie van de alternatieven heeft plaatsgevonden. En voor de afweging ondergrondse versus bovengrondse vervoersinfrastructuur is dit juist een zeer interessante stap in het proces. Dit omdat bij deze stap in het verleden de ondergrondse variant veelal op grond van kosten vroegtijdig is afgevallen en verder niet werd meegenomen.

Zorgvuldig

Een integrale afweging van alternatieven is echter niet alleen een kwestie van het nemen van de juiste eindbeslissing. Het is vooral een zaak van het zorgvuldig doorlopen van het gehele proces van genereren van varianten en de selectie. “Alleen door een integrale benadering van de probleemvelden kan de discussie over boven- of ondergronds rationeel en objectief worden gevoerd”, aldus Schroten.

Reageer op dit artikel