nieuws

Geen grote ingreep wegen Oosterhout

bouwbreed Premium

De gemeente Oosterhout ziet af van een grootschalige ingreep in de hoofdwegenstructuur. Daartoe hebben B en W besloten naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek door het bureau Goudappel en Coffeng. Wel zal een aantal maatregelen worden uitgevoerd ter oplossing van knelpunten op gebied van de infrastructuur.

In de studie is een aantal wegentypes tegen het licht gehouden: stroomwegen (maximum 100 km per uur buiten en maximaal 70 km per uur binnen de bebouwde kom), ontslutingswegen (maximumsnelheid resp. 80 en 50 km per uur), straten in woonbuurten (30 km per uur) en buurtontsluitingswegen (50 km per uur).

Oosterhout heeft een redelijk fijnmazig net van stroomwegen, waaronder de A27 en A58. Maar volgens het onderzoeksbureau is de gemeente beter af met een grofmaziger systeem met zo min mogelijk stroomwegen binnen de bebouwde kom. De studie toont aan dat een groot deel van de hoofdwegen niet voldoet aan de te stellen eisen: geen of goede fietsvoorzieningen ontbreken niet zelden en slechts enkele kruispunten voldoen aan de vereiste vormgeving. Daarnaast veranderen sommige wegen gaandeweg van functie.

Het bureau heeft twee modellen voor een weginfrastructuur ontworpen. Het verschil betreft de oost-tangent. Die verschillen qua route in de modellen. In beide alternatieven moeten wegen worden heringericht. De kerkdorpen Dorst, Den Hout en Oosteind dienen te worden heringericht als 30 km-woonbuurten.

Verder bepleit het rapport uitbreiding van het primaire fietsnetwerk. Op korte termijn moet ook een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding tot stand worden gebracht tussen Breda en Oosterhout.

Reageer op dit artikel