nieuws

Extra geld rijk voor vernieuwing platteland

bouwbreed Premium

Overijssel krijgt van het rijk volgend jaar f. 2,6 miljoen extra voor de verbetering van de leefsituatie op het platteland. De provincie dankt die bijdrage volgens gedeputeerde H. Kemperman aan haar voortvarende aanpak van de plattelandsvernieuwing. Overijssel noemt zich daarom Proeftuin van Nederland.

Het extra geld gaat naar de versterking van de sociaal-economische structuur. Het moet de leefbaarheid van de dorpen ten goede komen. Subsidies van de Europese Unie, het Rijk, provincies, gemeenten en bijdragen uit de particuliere sector stellen Overijssel in staat in ’96 zo’n f. 60 tot f. 70 miljoen in plattelandsvernieuwing te steken. Het geld is bestemd voor de aanleg van fietspaden en andere poen in de recreatie en het toerisme, het bevorderen van milieuvriendelijke landbouw, de uitvoering van landschapsplannen en de studie naar mogelijkheden voor het verwezenlijken van landgoederen.

Reageer op dit artikel