nieuws

Erbo-samenstellers verrast door grillen van de bouw

bouwbreed

Als iets moeilijk valt in te schatten dan zijn het de ontwikkelingen in de bouwnijverheid wel. De samenstellers van de jaarlijkse Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling (Erbo) hebben dat dit jaar aan den lijve ondervonden. Onverklaarbaar voor hen is de slechte omzetontwikkeling in 1995 en de meer dan goede winst- en rendementsprestaties.

Mevrouw drs. The weet het niet. “We geven alleen de trends weer en verklaren de cijfers niet.” Als poleider van de jaarlijkse enquete van de Vereniging Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland kan zij de opmerkelijke ontwikkeling – matige omzet, hoge winsten – nauwelijks duiden. Voorzichtig oppert zij dat de omzetontwikkeling gecorrigeerd is met een 2,4 procent en daarmee uitkomt op – 0,6 procent (reeel). “De sectoren gww en tijdelijke verhuur toonden zich positief.” Een collega vult nog aan dat de laatste vier tot vijf jaar de export is toegenomen, “maar dat vooral in het laatste jaar deze vestigingen zijn verzelfstandigd en daarom niet meer mee worden genomen in het onderzoek.”

Uit enquete

De nominale omzetmutatie bedroeg volgens de samenstellers van Erbo +1,8 procent. “De bouw profiteert niet van de gunstige economische omstandigheden”, constateren de samenstellers. “Voor het vijfde achtereen jaar daalt het omzetvolume bij zowel de grote als de kleine bouwbedrijven.”

Zo somber als men is over de omzet zo positief is men over de ontwikkelingen van de winst en het rendement. Meer dan 90 procent van de ondervraagde bouwbedrijven zegt dit jaar af te sluiten met winst “en dat is het hoogste percentage van het bedrijfsleven”. De rendementsbeoordeling is boven gemiddeld te noemen. “De ondernemers in de bouw zijn het vaakst tevreden met het behaalde rendement, 75 procent geeft een positief oordeel.”

Het zelfde verrassende beeld valt ook voor volgend jaar te verwachten. De Erbo-samenstellers tekenen op dat de omzet in 1996 zal dalen. “Opmerkelijk is de positieve verwachting over het nettobedrijfsresultaat in 1996. De gematigde verwachtingen ten aanzien van de omzet op de binnen- en buitenlandse markten blijken vooralsnog niet te zullen leiden tot negatieve bedrijfsresultaten.”

Geen bedrijfsterrein

De Erbo brengt ook de plaatselijke problematieken aan het licht. De voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, De Bok, zei gisterenmiddag dat er een nijpend tekort is ruimte. “Ruim eenderde van de ondernemers in de Rotterdamse regio vindt de uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie onvoldoende. Van deze bedrijven zegt zelfs de meerderheid de locatie als slecht te kwalificeren”, aldus de KvK-voorzitter. “Als bedrijven niet ke uitbreiden neemt het risico op vertrek toe. De politici in de regio geven een hogere prioriteit aan wonen dan aan bedrijfsterreinen! Wij vinden dat wonen en werken in gelijke mate moet worden ontwikkeld.”

De Rotterdamse Kamer toont in de eigen enquete aan dat de nominale omzetgroei in de bouwnijverheid met plus 4 procent sterker is dan het landelijke gemiddelde. “Het hoogste percentage winstgevende bedrijven in de regio Rotterdam bevindt zich in de bouw. Over de 90 procent zegt af te sluiten met zwarte cijfers. Ook over het rendement zegt de aannemerij tevreden te zijn.”

Reageer op dit artikel