nieuws

Amsterdamse corporatie levert laatste ‘sociale’ woningen op

bouwbreed Premium

De Algemene Woningbouw Vereniging in Amsterdam heeft haar laatste sociale huurwoningen opgeleverd. Door afschaffing van het Besluit Woninggebonden Subsidies zal het deze corporatie in het vervolg slechts mogelijk zijn een sociaal huurniveau voor nieuwe woningen te bedingen als men zelf f. 10.000 tot f. 30.000 per woning bijdraagt.

Dat heeft de heer T. de Roode, directeur Algemene en Verenigingszaken van de AWV verklaart na de oplevering van de laatste van in totaal 134 huurwoningen op zes locaties in de Da Costabuurt naar een ontwerp van architektenburo L. Lafour en R. Wijk.

Aan de Da Costakade werden de laatste 41 woningen opgeleverd, die speciaal geschikt zijn gemaakt voor bewoning door ouderen. Op een zevende locatie werden in opdracht van bouw- en aannemingsbedrijf Teerenstra B.V. koopwoningen gebouwd.

De huren van de 134 sociale woningen varieren van f. 600 tot f. 750 per maand. En daarvoor ke volgens De Roode geen woningen meer worden gebouwd nu de overheid niet langer garant wil staan voor het verschil tussen de stichtingskosten en de rendabele exploitatiewaarde over vijftig jaar.

De nu nog bestaande regiotoeslagen en stimuleringsbijdragen van de rijksoverheid en de buurtgebonden subsidies van de gemeente maken de begroting van een nieuwbouwpo lang niet kostendekkend, aldus De Roode. Als in het geval Da Costastraat zonder financiele steun van de overheid zou zijn gebouwd, hadden de aanvangshuren ongeveer – 200 hoger gelegen.

Vooralsnog blijft AWV doorgaan met het bouwen van woningen in de sociale sector. Daarvoor zal de corporatie onrendabel investeren in nieuwbouwpoen. Om het huurniveau op een sociaal aanvaardbaar peil te houden gaat men op elke woning f. 10.000 tot f. 30.000 toeleggen.

Omdat men daar niet eindeloos mee zal ke doorgaan, zullen ook de Amsterdamse deelraden en de centrale stad bijdragen moeten verstrekken, aldus de AWV-directeur. De gemeente zou dit ke doen door haar grondprijzenbeleid voor sociale woningbouw te wijzigen.

Reageer op dit artikel