nieuws

Wagenings ‘reparatieplan’ voorlopig van de baan

bouwbreed Premium

De gemeente Wageningen kan voorlopig geen bouwvergunning verlenen voor de zogenoemde accentpunten, die aan het Salverdaplein en bij de voormalige Latijnse school gepland zijn. Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, en nu rechter bij de Raad van State, D. Dolman, heeft namelijk het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Herenstraat/Salverdaplein’ op verzoek van omwonenden geschorst.

In het verleden stelde het gemeentebestuur een bestemmingsplan op voor de binnenstad van Wageningen. Dat werd grotendeels goedgekeurd door de Kroon. Alleen de delen, betrekking hebbende op de accentpunten, werden afgekeurd. Er was namelijk niet aangegeven hoe groot de accentpunten zouden worden.

Daarop stelde het gemeentebestuur het Reparatieplan Herenstraat/Salverdaplein op. Daarin staat exact aangegeven hoe twee beeldbepalende door de Belgische architect Charles van den Hove ontworpen woontorens eruit gaan zien.

Omwonenden stapten naar de Raad van State om schorsing van het plan te vragen, zodat voor de wooncomplexen, zoals bedacht door Van den Hove, voorlopig geen bouwvergunning verleend kan worden. Ze menen dat de bouwwerken te veel licht wegnemen.

Rechter Dolman heeft het schorsingsverzoek nu ingewilligd. De schorsing blijft van kracht totdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogenoemde bodemprocedure heeft behandeld, die de omwonenden tegen het reparatieplan hebben ingesteld. In de bodemprocedure zal definitief worden uitgesproken of het reparatieplan een goed plan is. De afhandeling van de bodemprocedure kan nog wel een jaar duren. “Een pas op de plaats”, zo wordt de schorsing bij de gemeente beoordeeld.

Reageer op dit artikel