nieuws

VROM houdt vast aan afspraken met Noord-Holland over bouw windturbines

bouwbreed Premium

Minister De Boer van VROM geeft de provincie Noord-Holland geen toestemming de bouw van het eerder afgesproken aantal windturbines te verminderen. Ook voor Noord-Holland blijft het uitgangspunt voor 2000 250 megawatt aan windturbine-energie te leveren.

GS wensen de doelstelling te verlagen van 250 naar 75 megawatt. Op dit moment staat in Noord-Holland ruim twintig megawatt aan windturbines opgesteld.

VROM weigert echter een verlaging. Volgens De Boer kan de provincie helemaal geen onderbouwde uitspraken doen over de beschikbare plaatsingsruimte. Noord-Holland heeft er als enige provincie niet voor gekozen via streekplannen locaties voor windturbines te selecteren. Alleen afgaan op de daadwerkelijk geplande poen is volgens haar onvoldoende. Zij raadt de provincie aan haar werkwijze te veranderen.

Reageer op dit artikel