nieuws

Venlo Sanitair is aan nieuwe groeiperiode begonnen

bouwbreed Premium

De sinds 1989 ondernomen pogingen om Venlo Sanitair, de enige Nederlandse producent van sanitaire kranen, nieuw leven in te blazen hebben succes. De omzet is flink gestegen en er wordt gewerkt aan een aanzienlijke uitbreiding van het assortiment, dat in februari op de VSK en de daarna te houden consumentendagen wordt gepresenteerd.

Het 65 jaar geleden door de familie v.d. Vinne opgerichte bedrijf is jarenlang in handen geweest van de familie Boekelman. Na de oorlog specialiseerde het zich in sanitaire kranen. Toen Atag het eind 1988 overnam, trof het een wat verouderde zaak aan, waarin niet genoeg was geinvesteerd. Maar Atag zag wel in dat Venlo Sanitair in wezen een gezond bedrijf was dat veel kansen had.

Er werd een nieuw management-team gevormd, bestaande uit ir. M.H. Vervoort, die directeur werd, A. Broer die met de leiding van de verkoop werd belast, H.A.H. Naus, het hoofd van de administratie en financien, en F.W. H. Dorssers, die hoofd produktie werd. Zij kregen de taak het bedrijf nieuw leven in te blazen.

Verbreding

“En dat lukt ons al aardig”, zo kan Broer in de totaal vernieuwde behuizing aan de L.J. Costerstraat nu vertellen. “We zijn onmiddellijk gaan investeren, niet alleen in de produktie, maar ook in de organisatie. Die hebben we zo gestructureerd dat we er begin dit jaar het certificaat ISO 9001 voor hebben ontvangen. Daarnaast hebben we dit complex een wel heel grondige opknapbeurt gegeven. Je moet weten dat er hier in de jaren zestig wel 350 mensen werkten. Nu zijn dat er, vooral door een verregaande automatisering en ook door het afstoten van een aantal activiteiten, nog zeventig. Die grote werkhallen konden dus verdwijnen. Er zijn nu fraaie fabricageruimten gemaakt, er is onder meer een goed geoutilleerde instructieruimte gekomen en er is een laboratorium met geavanceerde apparatuur.” Daarnaast werkt Venlo Sanitair aan een aanpassing en verbreding van het assortiment.

“We ontwikkelen dat zelf met behulp van het designbureau Van Berlo uit Eindhoven, die ook ons gebouw onder handen heeft genomen. Het is zo dat jaren lang in Venlo vele woningen in de sociale sector zijn gebouwd.” Daar heeft dit bedrijf dankbaar van geprofiteerd en dat doet het nog steeds. “Veel van de ongeveer 35 miljoen kranen, die wij hebben geproduceerd zijn in woningwet- en premiewoningen terechtgekomen. Maar nu er minder van deze woningen worden gebouwd willen we ons assortimentlaten aans;uiten op meer sectoren, zoals de utiliteis-, de zorg- en de vrije sector. Bovendien zijn er nogal wat huiseigenaren, die in de jaren zeventig of tachtig een woning hebben gekocht en nu zo langzamerhand hun badkamer wat fraaier willen maken. Daarnaast hebben de mensen in het algemeen wat meer voor het sanitair over. Daarom komen we rond de VSK met allerlei nieuwe ook luxueuzere produkten op de markt.”

Vakhandel

Venlo Sanitair levert alleen aan de vakhandel. Broer vindt het jammer dat de liefde niet altijd voor de 100 procent wordt beantwoord. “Het gebeurt dat de vakhandel produkten afneemt van fabrikanten die zowel aan de vakhandel als aan de doe-het-zelf sector leveren. Dat doet mijns inziens de branche geen goed.” Maar het is het enige punt dat Broer niet zo lekker zit. Want over de gang van zaken is hij verder uitstekend te spreken.

Inmiddels heeft Venlo Sanitair via een open huis laten zien dat “we op ons 65ste niet met pensioen gaan maar aan een nieuwe periode beginnen”.

Reageer op dit artikel