nieuws

Tommel werkt onderzoek naar WBL niet tegen

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel is geen tegenstander van een parlementair onderzoek naar de ondergang van de Geleense corporatie Woningbeheer Limburg. Hij zal morgen in het overleg met de Tweede Kamer over de kwestie ook geen pogingen doen een dergelijk onderzoek te voorkomen.

Donderdag praten de Kamercommissies voor VROM en de Rijksuitgaven met Tommel over de WBL-affaire. Het overleg is ingelast op verzoek van de staatssecretaris zelf.

Hij vroeg vorige week eerst gehoord te mogen worden over de WBL-affaire, alvorens de Kamer zou besluiten over een parlementair onderzoek. Dat besluit valt nu aansluitend op het overleg.

Volgens een woordvoerder van VROM is er geen sprake van dat Tommel in dat overleg gaat wapperen met zijn portefeuille. Evenmin vat de staatssecretaris een eventueel besluit tot een parlementair onderzoek op als verkapte motie van wantrouwen. Tommel zal dan ook niet zijn veto uitspreken over het onderzoek. “Het is gewoon een kwestie van politiek fatsoen”, zo stelt de zegsman. “Hij wil antwoord geven op vragen die de Kamer heeft over de problemen bij Woningbeheer Limburg.”

Doorslag

Het is nog steeds onduidelijk of een parlementair onderzoek naar de financiele teloorgang van WBL op een Kamermeerderheid kan rekenen. CDA en D66 zijn tegen, VVD en PvdA zijn voor. Daarmee zijn het de kleine partijen die de doorslag moeten geven.

Het gerucht gaat dat staatssecretaris Tommel diverse woordvoerders van die kleine partijen heeft benaderd met het verzoek tegen een parlementair onderzoek te stemmen. Dat wordt ontkend door SP-woordvoerder Poppe. “Tommel heeft ons wel gebeld, maar met het verzoek of hij zijn mening mocht geven over het rapport van de werkgroep. Dat gebeurt nu in het komende overleg.”

Gisteren verklaarde D66-woordvoerder Versnel tegenover het Radio-1-journaal “desnoods” mee te zullen werken aan een onderzoek, als een meerderheid van de Tweede Kamer daartoe zou besluiten. Overigens denkt zij dat Tommel weinig te vrezen heeft van zo’n onderzoek. Er bestaat volgens Versnel geen risico dat de staatssecretaris politiek beschadigd uit de strijd komt.

Reageer op dit artikel