nieuws

Tilburg wint ‘De Bronzen Bever’

bouwbreed Premium

De Rijksprijs voor Bouwen en Wonen ‘De Bronzen Bever’ 1995 is toegekend aan de gemeente Tilburg-dienst Publieke Werken voor het po Kromhoutpark. Minister De Boer reikte de prijs, een kunstvoorwerp ‘De Bronzen Bever’ en een bedrag van f. 50.000, gisteren uit in het Golden Tulip Figi te Zeist.

De opdracht luidde om, binnen een beperkt financieel kader, op het vrijgekomen terrein van de voormalige Kromhoutkazerne luxe woningbouw en een park met stedelijke uitstraling te realiseren. Financiele dekking voor het 8 ha grote terrein werd uiteindelijk gevonden door in een hoge dichtheid (zo’n zestig woningen per ha) te bouwen. “De opdrachtgever heeft met dit project laten zien dat voorinvestering in omgevingskwaliteit resultaat oplevert. Door steeds de inrichting van het park te koppelen aan hoogwaardige woningbouw is hier een ruimtelijke kwaliteit ontstaan die meer is dan ‘de som der delen’ aldus het juryrapport.

Het po, dat voor 85 procent is gerealiseerd, is een ontwerp van de Tilburgse Architecten Werkgroep en het Amsterdamse bureau B en B stedebouw en landschapsarchitectuur. De totale investering beloopt f. 14,6 miljoen. Andere genomineerde poen waren het Morrapark in Drachten, de woonwijk Slaaghwijk en Kopermolen te Leiden en de Rotterdamse nieuwbouwwijk Prinsenland. ‘De Bronzen Bever’ wordt toegekend aan een opdrachtgever van een project met een hoge ruimtelijke kwaliteit in de woningbouw, de utiliteitsbouw of de ruimtelijke ordening. Dit jaar was de ruimtelijke ordening het thema.

Reageer op dit artikel