nieuws

Persluchtindustrie ziet herstel van investeringen

bouwbreed

De investeringen in persluchttechniek over de eerste negen maanden van dit jaar, liggen met een totaal bedrag van f. 367,4 miljoen ca. 10% hoger dan die over dezelfde periode in 1994. Een belangrijk aandeel hierin had het derde kwartaal. Verdeeld naar de verschillende sectoren van industrie worden door de Vereniging van fabrikanten en importeurs van compressoren en pneumatische werktuigen, (V.I.P.) uiteenlopende investeringspercentages genoemd.

Ten aanzien van de investeringen op het terrein van compressoren, drogers en gereedschappen kon ten opzichte van 1994 een stijging worden genoteerd van 31%. De verkopen bedroegen in totaal f. 79,2 miljoen. De investering in, op de bouwnijverheid gerichte, transportabele compressoren en aannemersgereedschappen namen toe met f. 15,3 miljoen, een stijging van 28% ten opzichte van de f. 11,9 miljoen in de eerste drie kwartalen van vorig jaar.

Reageer op dit artikel