nieuws

Onderzoeker wil nieuw railsysteem in Zaanstad

bouwbreed Premium

Zaanstad heeft behoefte aan een nieuw te ontwikkelen vervoerssysteem op rails om de bereikbaarheid te verbeteren. Omdat het korte treintrace in Zaanstad vijf haltes telt, is een snellere en fellere ‘light-rail’ nodig.

Dat betoogde ir. J. Klinkenberg van NZH-Transport Consultants in Zaanstad, waar hij de resultaten van zijn studie naar beter openbaar vervoer in opdracht van de gemeente Zaanstad presenteerde. Volgens Klinkenberg heeft de Zaanlijn, het NS-trace in Zaanstad, meer mogelijkheden dan tot dusverre is aangenomen. Daarvoor is wel een nieuw te ontwikkelen voertuig op speciale rails nodig dat snel optrekt en afremt en bovendien een hoge topsnelheid heeft.

Volgens hem zou de rond 2010 geplande uitbreiding van de Zaanlijn geen traditionele treinrails, maar twee sporen van het nieuwe systeem moeten omvatten. Zijn onderzoek leert dat uitbreiding van het aantal stoptreinen nauwelijks meer mensen zal ke vervoeren; het baanvak kan nauwelijks meer stoptreinen verwerken. Wel zouden intercity’s ook op station Zaandam moeten stoppen. Hij pleitte ervoor de Zaanlijn als pilot-po op te nemen in de studie Regiorail van de Nederlandse Spoorwegen, de NZH en het Amsterdamse GVB.

De exploitatielasten van de door Klinkenberg beoogde light-rail zijn lager dan van een traditionele trein. Volgens Klinkenberg zal het goedkoper zijn nieuwe sporen en perrons voor de light-rail aan te leggen dan de bestaande geschikt te maken.

De onderzoeker bepleit verder de light-rail-verbinding aan te sluiten op de Amsterdamse lijnen naar het World Trade Center en de Bijlmer. Daarvoor zullen door de verschillen in railsysteem wel speciale oplossingen nodig zijn. De vervoersbedrijven zouden daarbij ke putten uit ervaringen, die op ruime schaal in Duitsland zijn opgedaan. De gemeente Zaanstad, het ministerie van verkeer en waterstaat en de betrokken vervoersbedrijven zullen het rapport van Klinkenberg de komende maanden bestuderen.

Reageer op dit artikel