nieuws

‘Nieuwe woning niet duurder door EPN’

bouwbreed Premium

Nieuw te bouwen woningen ke ruimschoots voldoen aan de energieprestatienorm (EPN) zonder dat dit de kostprijs van de huizen verhoogt. Energiebesparende maatregelen moeten dan wel vanaf het prilste stadium in de plannen worden opgenomen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat door PRC/Bouwcentrum en Kema is verricht in opdracht van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

De onderzoekers hebben uitgerekend dat in de nieuw te bouwen wijk Meerhoven ten westen van Eindhoven de uitstoot van kooldioxyde met 40 tot 75 procent lager kan zijn dan de huidige emissies in woonwijken. Dat kan worden bereikt door al bij de ruimtelijke ordening rekening te houden met energiebesparing. In de traditionele manier van werken komt het onderwerp energie pas aan de orde in de stedebouwkundige en/of bouwkundige fase. Dan moeten dure maatregelen worden getroffen om eenzelfde energiebesparing te bereiken.

PRC/Bouwcentrum en Kema hebben op basis van het onderzoek voor de gemeenten in het samenwerkingsvervand een stappenplan opgesteld waardoor voor de aanvang van een po collectieve energiebesparende maatregelen ke worden genomen zonder dat de prijzen van de huizen stijgen.

Het rapport van PRC/Bouwcentrum en Kema is opgesteld voor de wijk Meerhoven, maar ook op andere bouwlocaties is volgens de opstellers een CO2-reductie van 40 procent mogelijk zonder dat de kostprijs van de woningen erdoor verhoogt.

Het onderzoek naar energiezuinig bouwen was de eerste fase van het Europese Po Energiebesparing. Voor de wijk Meerhoven bleken drie energiebronnen het meest in aanmerking te komen: aardwarmte, een houtverbrandingsinstallatie of een zogenaamde Steg-installatie.

Daarbij is het gebruik van deze bronnen gebaseerd op het principe van stadsverwarming.

PRC/Bouwcentrum en Kema zullen in een vervolgonderzoek nagaan voor welke energiebron uiteindelijk moet worden gekozen. Het resultaat daarvan wordt over zes maanden verwacht.

Reageer op dit artikel