nieuws

Limburgse provincie verleent steun bij vervanging riolering

bouwbreed Premium

Een provinciale stuurgroep in Limburg zal zoeken naar oplossingen en financien voor het vervangen van de rioleringen en de aansluiting van woningen en bedrijven in het buitengebied of ver van de hoofdriolering gelegen vestigingen. In heel Limburg moeten kilometers lekkende leidingen worden vervangen en 10.000 panden in het buitengebied aangesloten worden op de riolering, waarmee tientallen miljoenen guldens is gemoeid.

Door een aantal Noordlimburgse gemeenten,waaronder Horst en Venray, is de hulp ingeroepen van de provincie voor onder andere een fondsvorming. Volgens een woordvoerder van de provincie is dit laatste onmogelijk. “De verantwoording voor de riolering blijft bij de gemeenten.” De stuurgroep ziet onder meer als taak om geslaagde beproefde strategieen,werkwijzen en oplossingen over te dragen aan gemeenten die nog niet zo ver zijn. De bedoeling is dat de provincie als voorzitter optreedt van de stuurgroep en het Zuiveringschap Limburg en de Vereniging van Limburgse Gemeenten lid worden. Het plan van aanpak moet voor 1998 gereed zijn.

Reageer op dit artikel