nieuws

Klacht bij Raad van Europa over uitvoering Deltawet

bouwbreed

De stichtingen Red ons Rivierenlandschap en Uiterwaardenpark Maas-Waal-Merwede hebben een klacht bij de Commissie voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa ingediend over de gang van zaken rondom onteigeningen in het kader van de uitvoering van de Deltawet Grote Rivieren. Volgens de klagers worden de belangen van grond- en huiseigenaren in de noodwet met voeten getreden.

De Deltawet is sinds dit voorjaar van kracht, nadat tijdens het hoge water gebleken was dat een kleine honderd kilometer rivierdijk op doorbreken stond. Om het de polderdistricten mogelijk te maken snel door te werken, zijn allerlei beroeps- en bezwarenprocedures in de wet tot een minimum teruggebracht. Daardoor ke dijkverzwaarders maximaal zes weken na het indienen van een plan met het werk beginnen.

De polderdistricten zijn enthousiast over de uitwerking van de Deltawet. Onlangs maakten zij bekend dat de slechtste dijkvakken voor 1997 klaar zullen zijn, zoals de Deltawet voorschrijft. Omdat na de slechtste vakken nog honderden kilometers dijk voor verbetering in aanmerking komen, pleiten de uitvoerders ervoor om ook in de Wet op de Waterkering, die binnenkort in de Tweede Kamer komt, de procedures te verkorten. Volgens de verzwaarders zal het anders nooit lukken om alle Nederlandse rivierdijken voor 2000 op sterkte te hebben.

Al eerder protesteerden leden van Red ons Rivierenlandschap tegen de geringe mogelijkheden om in beroep te gaan tegen onteigeningen. Namens de eigenaar van een voormalige dijkwoning in het Rivierengebied zijn zij nu naar Straatsburg gestapt. De woning van de betrokkene is inmiddels afgebroken. Een beroep hiertegen bij de Raad van State is verworpen. Uit het oogpunt van de snelheid heeft de Raad van State echter niet getoetst, of er voor de plannen bij dat bepaalde dijkvak eventueel alternatieven voorhanden waren.

Volgens Red ons Rivierenlandschap is de sterk verkorte procedure in de Deltawet een inbreuk op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin onder andere ongestoord woongenot gewaarborgd is. Mr. C. de Groot, vice-president van de rechtbank in Rotterdam, deelt die mening, blijkt uit een artikel dat hij in het Nederlands Juristenblad schreef.

Red ons Rivierenlandschap wil van de Europese Raad weten of de Deltawet rechtsongelijkheid in de hand werkt. De stichting hoopt in elk geval te voorkomen dat in de nieuwe Wet op de Waterkering ook verkorte beroeps- en bezwaarprocedures worden opgenomen.

Reageer op dit artikel