nieuws

Keukenbranche vaart wel bij toenemend woningbezit

bouwbreed

De verkoop van inbouwkeukens in ons land heeft sinds 1985 een enorme vlucht genomen. Particulieren hebben vorig jaar 170.000 inbouwkeukens gekocht, met een totale waarde van f. 2,5 miljard.

In 1985 waren dit er nog maar 65.000 en lag de gemiddelde prijs per keuken 40 procent lager. Dit blijkt uit een brancheverkenning van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

De inbouwkeuken heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een luxe artikel voor de ‘happy few’ tot een voorziening die in veel woningen niet meer valt weg te denken. Vooral eigen-woningbezitters kopen inbouwkeukens. Circa een kwart wordt geplaatst in nieuwbouwwoningen in de vrije sector, terwijl het bij de overige keukens gaat om vervanging.

De ‘boom’ in de keukenbranche leidde er ook toe dat het aantal keukenverkooppunten sinds 1985 bijna is verdubbeld tot 1600. Momenteel zijn er negenhonderd keukenspeciaalzaken, waarvan tweehonderd zich ook bezighouden met de verkoop van badkamer- en sanitaire artikelen. Het marktaandeel van deze negenhonderd bedrijven wordt geraamd op 80 procent. Bij het koperspubliek doet zich op het ogenblik een zekere ontnuchtering ten aanzien van dure inbouwkeukens voor. De vraag naar keukens uit de middenklasse lijkt toe te nemen en de vraag nam in de eerste helft van dit jaar zelfs af.

De perspectieven op langere termijn lijken echter redelijk. Dit wordt toegeschreven aan het stijgende eigen-woningbezit en de ruimere inspraakmogelijkheden voor kopers van woningen. Ook onder huurders lijkt de belangstelling toe te nemen. Circa 8 procent van de verkochte inbouwkeukens komt thans in huurwoningen terecht.

Reageer op dit artikel