nieuws

Kamminga: ‘MKB geen jungle met minder regels’

bouwbreed Premium

Voorzitter Kamminga van MKB-Nederland, de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, vindt dat tal van regels en wetten niet of in mindere mate moeten gelden voor kleinere bedrijven. Alleen op die manier is het midden- en kleinbedrijf (mkb) volgens hem in staat te voldoen aan de eisen van het huidige economische klimaat, dat het flexibel inzetten van arbeid hoog in het vaandel schrijft.

Kamminga zei dit maandagmiddag in Noordwijk aan Zee tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland, dat in het teken stond van flexibiliteit. Een rechtvaardiging voor het uitzonderen van kleine bedrijven van wettelijke verplichtingen ziet hij in de administratieve lasten die bij het midden- en kleinbedrijf veel harder aankomen dan bij grote ondernemingen. Hij noemde als voorbeelden van regels die niet voor het mkb zouden moeten gelden: onderdelen van de Arbowet, een toekomstig wettelijk recht op deeltijdwerk en wettelijke verlofregelingen.

“Op de vraag of het mkb dan een soort jungle wordt, kan ik heel stellig neen antwoorden. Een mkb-onderneming waarin teamwork voorop staat en kwaliteit de boventoon voert, laat zich niet verleiden tot ongewisse en onfrisse praktijken.” Als tegenwicht tegen ondernemers die in de hen toegemeten vrijheid toch over de schreef zouden gaan, ziet Kamminga een functie voor de vakbeweging.

Reageer op dit artikel