nieuws

Invoeren kwaliteitssysteem opvatten als veranderproces

bouwbreed Premium

Invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de ISO-9000 normen is niet eenvoudig. Bedrijven blijken daarmee moeilijkheden te hebben. Dat komt omdat het kwaliteitspo niet bewust als veranderingsproces wordt gezien.

Dat valt op te lezen in het boek ‘Het invoeren van een kwaliteitssysteem als veranderingsproces’. De auteurs Annemart van den Bos en Nany L. Streng-Rosenthal hebben bij schrijven van het boek geput uit de ervaringen bij Streng Rosenthal, bureau voor organisatie-advies en management-ondersteuning. Bij het begin van een kwaliteitszorgpo blijkt het moeilijk uit te leggen wat kwaliteit is en welke consequenties dat met zich meebrengt. Daarom is bij de opbouw van het boek gekozen voor een case die aan het theoretisch deel vooral gaat. Aan de hand van deze case wordt in de daarop volgende hoofdstukken het poplan stap voor stap toegelicht. Het boek wordt besloten met een aantal instrumenten dat gebruikt kan worden bij de invoering van een kwaliteitssysteem in een willekeurige organisatie.

De gekozen opzet laat goed zien hoe veranderkundige ideeen in de praktijk een bijdrage ke leveren aan het slagen van een kwaliteitspo. De uitgave is in eerste instantie een leerboek voor studenten bedrijfskunde, kwaliteitszorg en arbeids- en organisatiepsygologie van het HBO en WO. Bovendien kan de inhoud van het boek voor verdieping zorgen van het veranderkundige aspect van invoeren van een kwaliteitssysteem bij projectleiders belast met kwaliteitszorg in organisaties.

‘Het invoeren van een kwaliteitssysteem als veranderingsproces’. Annemart van den Bos en Nany L. Streng-Rosenthal. ISBN 90 5189 394 9, Uitgeverij Lemma BV f. 33,50.

Reageer op dit artikel