nieuws

Amsterdam verbetert vier probleemwijken

bouwbreed

Vier Amsterdamse stadsdelen ondergaan vanaf 1996 een ingrijpende face-lift, op voorwaarde dat het rijk nog dit jaar het licht op groen zet. Wethouder J. van der Aa en vertegenwoordigers van de stadsdelen Noord, Westerpark, Oost en Osdorp hebben hiervoor de plannen gepresenteerd. Het rijk trekt in totaal f. 43 miljoen uit voor een gerichte aanpak van probleemwijken in de grote steden.

De verbetering beperkt zich niet alleen tot het renoveren van oude huizen. Amsterdam pakt ook de pleinen, straten en winkelgebieden aan. Een opknapbeurt voor 6000 huizen per jaar moet er tevens toe leiden dat minder mensen de verarmde wijken de rug toekeren. Bovendien komen er 3000 nieuwe huizen bij.

De bundeling van krachten moet onder meer leiden tot 4000 extra banen in de toezichthoudende sfeer voor langdurig werklozen, en het stimuleren van kleine bedrijven zodat er 5000 arbeidsplaatsen bijkomen in het midden- en kleinbedrijf. De gemeente hoopt verder het aantal jongeren dat zonder diploma de school verlaat terug te dringen, de criminaliteit omlaag te krijgen en bewoners het gevoel van veiligheid terug te geven.

Reageer op dit artikel