nieuws

A’dammers willen koophuis in tuinstad

bouwbreed Premium

Amsterdammers hadden tussen 1991 en 1994 opmerkelijk veel belangstelling voor een koopwoning in de vooroorlogse wijken en de tuinsteden. In deze gebieden speelde de marktsector in het verleden een betrekkelijk geringe rol. Ook de belangstelling voor koopwoningen in stadsdeel Noord was groter dan verwacht. Dit blijkt uit het rapport Marktsector en doorstroming, dat in opdracht van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam werd samengesteld.

“Met name de laatste twee jaar is hier sprake van een goed doorlopende verkoop”, aldus het rapport. In 1991 werden in Amsterdam 1643 nieuwe woningen op de markt gebracht, voor 58 procent bestaande uit eengezinswoningen en 42 procent appartementen. Een jaar later steeg de woningvoorraad met 1630 huizen. “Het woningaanbod in 1993 ligt, ten opzichte van de twee voorafgaande jaren, aanzienlijk hoger. In dat jaar zijn 1786 woningen in de marktsector in de verkoop/verhuur gekomen”, aldus het rapport.

In Stadsdeel Noord gingen vooral huizen in het meer centrale gebied grif van de hand terwijl er minder belangstelling was voor panden in het uitbreidingsgebied Twiske. Uit het rapport blijkt verder dat alleenstaanden een voorkeur hebben voor sociale koopwoningen, terwijl gezinnen in grote meerderheid opteren voor een eengezinswoning. Over het algemeen ligt het inkomen van de kopers onder de – 70.000 per jaar.

De meeste kopers van een woning woonden eerder in een huurwoning. Over het geheel genomen laat 72 procent een huurwoning achter. “Maar liefst 60 procent van alle achtergelaten woningen is een woning in het bezit van een corporatie”, aldus het rapport. “Appartementen in de sociale koopsector dragen het minst bij aan de doorstroming”, aldus het rapport. “Tussen 1989 en 1991 lag dit op 61 procent.”

Doorstroming

De bouw van eengezinswoningen in Noord en de verkoop van panden in de binnenstad zorgden voor flinke doorstroming, maar in de tuinsteden kwamen daarentegen minder huurwoningen vrij. Poen waarin meerdere soorten woningen voorkomen, leveren de hoogste doorstroming op namelijk 98 procent.

Uit de verkoop bleek dat kopers kritisch zijn. Voor panden die op een onaantrekkelijk punt zijn gelegen of niet over een tuin of dakterras beschikken, bestond ondanks de grote vraag naar woningen betrekkelijk weinig belangstelling.

Net als vrijwel in alle steden was de vraag naar koopwoningen in deze periode groter dan het aanbod. De aspirantkopers waren met name geinteresseerd in koopwoningen tot f. 250.000. Daarnaast was er ook veel vraag naar vrije sectorwoningen tussen twee en drie ton. Eengezinswoningen en maisonnettes zijn meer populair dan appartementen.

Reageer op dit artikel