nieuws

Wethouder Capelle hoeft niet weg na miljoenenverlies Grondbedrijf in Randstad in rood is anachronisme

bouwbreed Premium

Ontluisterend is het rapport van Coopers en Lybrand over de financiele positie van het Grondbedrijf in Capelle aan den IJssel. De gehele gemeentelijke afdeling heeft collectief zitten pitten en het bestuur heeft niet ingegrepen, terwijl men op de hoogte was van de penibele situatie. Het gevolg is dat de gemeente bij een ongewijzigd beleid afstevent op een tekort van f. 110 miljoen en er rollen geen koppen.

Een grondbedrijf in de Randstad dat zwaar verlies lijdt, het lijkt een anachronisme. De woningmarkt is uiterst gretig – het is zelfs een vragersmarkt – en er is behoefte aan bedrijfsterreinen; kortom de markt om aan grond te verdienen is er. In Capelle aan den IJssel presteert men juist het tegenovergestelde.

Begin dit jaar kwamen de eerste signalen dat op de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk ‘s-Gravenland minimaal f. 40 miljoen moest worden bijgelegd. In de weken daarna kwam ook nog eens boven water dat het bedrijventerrein Rivium-Noord een last was van eveneens f. 40 miljoen. Voor de betrokken wethouder P.P.J. Doodkorte was dat de aanleiding om in de zomer de gehele afdeling terug te roepen van vakantie en Coopers en Lybrand (C en L) een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

De onderzoekers van C en L schrijven de tekorten bij Rivium-Zuid en Rivium-Noord toe aan stagnatie in de kantorenmarkt. Gezamenlijk met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam probeert men nu deze gebieden onder de aandacht te brengen van potentiele (buitenlandse) huurders of kopers.

Risico-analyses

Maar los van de marktproblematiek mag men ook de hand in eigen boezem steken, menen de C en L-ers. “De risico’s die de gemeente is aangegaan in de bedrijven- en kantorenmarkt zijn groot. Door adviseurs is gewezen op de noodzaak periodiek risico-analyses te vervaardigen. Dit advies is niet geimplementeerd.”

“De oorzaken bij de overige exploitaties (onder andere ‘s-Gravenland en Centrum) liggen voornamelijk in een kwalitatief ontoereikende organisatie van de beheerskant van de exploitatie,” aldus de samenstellers van het onderzoek.

In de twee genoemde wijken van Capelle aan den IJssel zijn de uitgaven gierend uit de hand gelopen. De kosten van het bouw- en woonrijp maken waren totaal onderschat. C en L raamt het tekort voor deze post op bijna f. 14 miljoen. De wijk ‘s-Gravenland is de grootste boosdoener. Hier moet ruim f. 16 miljoen (contante waarde eind 1995) worden bijgelegd. “De overschrijding is terug te voeren op omissies in de exploitatie-opzet, welke deels veroorzaakt worden door de vertraagde vaststelling.”

Het heeft zover ke komen – het rapport geeft nog veel meer voorbeelden – omdat de organisatie rondom de exploitatie-opzetten vanaf 1991 kwalitatief onvoldoende is geweest. Zo was van een interne controle op de uitvoering van de exploitatie geen sprake. Daarnaast was de communicatie tussen ambtelijk apparaat en bestuurders niet gestructureerd. “De cultuur die binnen de organisatie aanwezig is, heeft een negatieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de communicatie.”

De onderzoekers constateren dat al deze gebreken al door Grontmij en Kolpron waren gesignaleerd. “De implementatie van de adviezen zijn niet uitgevoerd,” is de nuchtere constatering.

Oplossing

Om het verlies te reduceren worden draconische maatregelen uit de kast gehaald. Want de reservepositie van het Grondbedrijf van f. 51,1 miljoen zal anders geheel verdwijnen en plaats maken voor een verlies van f. 60 miljoen. Op de raadsvergadering eind oktober komt het college onder meer met het voorstel om huizen te gaan realiseren op Rivium-Noord. Daarnaast wordt er gekort op de infrastructuur in de wijk ‘s-Gravenland. Een tunnel, om de wijk beter te ke bereiken, wordt geschrapt en de bouw van een fly-over tussen de wijk en Rivium-Noord gaat ook niet door.

Woordvoerder Dries Verwaaijen van Capelle laat weten dat de affaire vooralsnog geen politieke consequenties zal hebben voor betrokken wethouder Peter Paul Doodkorte. “Het collectief van college, raad en ambtelijk apparaat heeft gefaald. Het is dus moeilijk om een schuldige aan te wijzen.”

Of het plan voor de bouw van huizen op Rivium ongehinderd het bestuur van de Stadsregio Rotterdam zal passeren valt te betwijfelen. De bouwtaak tot 2005 in het Vinex-akkoord voor Capelle is 3200 woningen. Daarvan worden 2800 stuks voor 2000 gerealiseerd. Daarnaast is de grond in Rivium-Noord (licht)vervuild omdat het is opgespoten met havenslib. De woordvoerder van de stadsregio laat weten dat een extra contingent niet wordt goedgekeurd. “Maar de aanvraag zal via Zuid-Holland lopen omdat het bestemmingsplan moet worden veranderd. De Stadsregio Rotterdam zal om advies worden gevraagd. We zullen dan naar alle waarschijnlijkheid negatief adviseren.”

Reageer op dit artikel