nieuws

Verbruik aluminium in Europa blijft groeien

bouwbreed

De groei van het verbruik van aluminium in Europa zal voortdurend en gezond zijn. Opwaartse tendensen in de verschillende markten wijzen daarop.

Deze verwachting uitte drs. J.F. van Duyne, voorzitter van de European Aluminium Association (EAA) in Brussel op een bijeenkomst van de vereniging waarvan de aangesloten metaalindustrieen direct en indirect werkgelegenheid bieden aan 230.000 mensen. Van Duyne, tevens lid van de Raad van Bestuur van Hoogovens Groep BV, vond de rol van aluminium in de bouwsector belangrijk. Maar er zijn volgens hem zeker mogelijkheden verder op de bouwmarkt binnen te dringen. Dat geldt niet alleen voor de meer traditionele toepassingen zoals raamkozijnen. Het geldt ook voor produkten die in de sfeer liggen van constructie-ontwerpen zoals combinatie van extrusie-produkten en wandbekledingen. De voorzitter van de EAA zei verder bezorgd te zijn over de wildgroei in nationale en lokale milieubelastingen of eco-taxen. “In de meeste gevallen is er geen duidelijk verband met milieudoelstellingen. Het gaat ten koste van de consument, die koopkracht verliest en van de industrie die niet alleen de rekening zal moeten betalen maar daarbij mogelijk ook marktaandeel zal verliezen. In het ergste geval kan dat zelfs leiden tot vermindering van werkgelegenheid.”

De Europese aluminium industrie is naar zeggen van Van Duyne niet gelukkig met de gewijzigde voorstellen van de Europese Commissie voor de CO2/energieheffing. “Door de lidstaten toe te staan een nationale heffing in te voeren neemt het gevaar van verstoringen van de interne markt aanzienlijk toe. Als andere landen van de OESO geen vergelijkbare stappen nemen worden bedrijven die in Europa zijn gevestigd nog eens extra benadeeld door aantasting van hun concurrentiepositie”, aldus Van Duyne.

Reageer op dit artikel