nieuws

Uitzendorganisatie Ecco klaar voor de bouw

bouwbreed Premium

Met de overname van Brouwer Personeel speelt uitzendorganisatie Ecco in op de verwachting dat op korte termijn bouwvakkers via een uitzendbureau ke worden ingehuurd. Momenteel rust er nog een verbod op het uitzenden van bouwplaatspersoneel. Minister Melkert overweegt dit verbod op korte termijn op te heffen.

Op 1 november zal de overname officieel worden beklonken. Directeur/eigenaar R. Brouwer zal op die datum de aandelen overdragen aan de Nederlandse tak van de multinationaal opererende uitzendorganisatie Ecco. Brouwer blijft directeur van de uitzendgroep voor uta-personeel in de bouw. Ook zijn naam blijft verbonden aan de nieuwe ‘bouwpoot’ van Ecco.

In feite, zo legt algemeen directeur J.P. Six, van Ecco Nederland uit, verandert er niet zoveel. “De overname van Brouwer is een strategische stap die voor beide bedrijven voordelen heeft. Uiteraard spelen we hiermee in op de opheffing van het uitzendverbod. Wanneer dat verbod van tafel gaat willen wij klaar zijn om de bouwmarkt te bedienen. Aangezien de bouw voor onze Nederlandse organisatie een nog onontgonnen gebied is konden we kiezen uit twee mogelijkheden: of we bouwen zelf de nodige kennis op, of we kopen het in. Omdat we verwachten dat het wel eens snel kan gaan met de opheffing van het verbod, hebben voor dat laatste gekozen. Brouwer heeft in de afgelopen jaren de nodige kennis en ervaring in de bouw opgedaan en beschikt over een flinke portefeuille als het gaat om het uitzenden van uta-personeel en het professioneel in- en uitlenen van bouwplaatspersoneel.”

Aanvulling

Six voegt eraan toe dat ook wanneer het uitzendverbod gehandhaafd blijft Brouwer een aanvulling op zijn organisatie betekent. “Wij zijn al langer bezig onze activiteiten in het uitzenden van hoger technisch personeel uit te breiden. De aankoop van Brouwer past ook in dat streven.” De overname is volgens R. Brouwer ook voor zijn bedrijf positief. “Voor het uitzenden van bouwplaatspersoneel zul je op meerdere plaatsen in het land gevestigd moeten zijn. “Mijn bedrijf heeft momenteel drie vestigingen, terwijl Ecco op 62 plaatsen in het land zit. Daarnaast vragen steeds meer bouwbedrijven om een totaal-oplossing voor flexibel personeel. Naast uta- en bouwplaatspersoneel zijn dat administratieve krachten en secretaresses. Het bemiddelen van die laatste doelgroepen hoort niet tot mijn core-business, maar is juist weer een sterke kant van Ecco. Op die manier vullen we elkaar dus aan.”

Ecco zal zijn uitzend-activiteiten op het gebied van de bouw onder de naam Brouwer voortzetten. Bedoeling is op termijn zeven tot tien vestigingen in het land te krijgen.

Sociaal Fonds

Ecco is met de overname van Brouwer het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB), dat eveneens een professionele uitzendorganisatie wil opzetten, een stap voor geweest. Van der Wurff van de hoofdafdeling centrale marketing en dienstverlening van het SFB: “Het SFB heeft gesproken met verschillende uitzendorganisaties. Wij hebben van ons bestuur echter nog geen mandaat om zelf uitzend-activiteiten te starten. We orienteren ons echter alvast op de markt om, wanneer we bestuurlijk mandaat krijgen, actie te ke ondernemen.”

Winst peuren

Van der Wurff onderkent dat zijn organisatie op die manier niet echt in staat is slagvaardig in te ke spelen op de waarschijnlijke opheffing van het uitzendverbod. “Je ziet bewegingen op de uitzendmarkt. Naast Ecco en Brouwer zijn in feite alle grote organisaties zich aan het voorbereiden op de bouwmarkt. Vedior, ASB, Start en Randstad zijn zelfs al bezig met het aankopen van kantoorlocaties voor toekomstige uitzendbureaus voor de bouw. Ze storten zich op de bouw in het kader van de winstmaximalisatie. Dat is tegelijkertijd onze zorg. Deze bedrijven willen zoveel mogelijk winst peuren uit hun activiteiten. Wij zijn bang dat dat een beetje ten koste van de bedrijfstak zal gaan.”

Reageer op dit artikel