nieuws

Spitsvondigheid in Workum

bouwbreed Premium

‘Under de klokslach fan Warkum’. Dat is de naam van een ludieke initiatiefgroep die het plan heeft om de Grote Kerk in Workum tijdelijk te voorzien van een spitse toren van hout. De toren heeft sinds 1570 een relatief kleine stompe toren omdat deze vanwege geldgebrek destijds niet kon worden afgebouwd.

Scheepsbouwer Roelof van der Werf en Hoite Pruiksma zijn de bedenkers van het plan. Ze hebben inmiddels een concreet plan op tafel gelegd. De toren is in dusdanig slechte staat dat de punt niet op de toren kan worden geplaatst. Met hout van bomen in de omgeving wil de groep het alternatieve po realiseren. De kerktoren krijgt een extra houten verdieping met een toren op een constructie die met de grond is verbonden.

Reageer op dit artikel