nieuws

Speciaal ontwikkelde veiligheidsschoenen en koffer met pbm’s Afbouwsector steekt weer miljoen in arbo-acties

bouwbreed

Het Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf gaat opnieuw fors investeren in een arbo-campagne, gericht op de bijna 10.000 werknemers in de bedrijfstak. Zij ke nog dit jaar speciale veiligheidsschoenen kopen, die een Fins bedrijf in opdracht van het schap heeft ontwikkeld. De aanschafkosten worden voor bijna de helft door het schap vergoed. Op identieke wijze ke de werknemers volgend jaar in bezit komen van een koffer met persoonlijke beschermingsmiddelen. Beide acties kosten het schap om en nabij een miljoen gulden.

De op handen zijnde acties zijn een vervolg op de drie jaar geleden door het bedrijfschap gevoerde kledingcampagne. In het kader daarvan kregen de werknemers in de bedrijfstak gratis drie (door)werkpakken, ontworpen door couturier Frans Molenaar. Daarmee was een arbo-investering gemoeid van ruim f 1,3 miljoen. Volgens woordvoerder Pim Metman van het schap is die campagne destijds enorm aangeslagen. “Je ziet die in grijs en wit uitgevoerde pakken nu overal gedragen worden”, stelt hij vast. De veiligheidsschoenen zullen in de zelfde kleursetting worden geproduceerd.

Het initiatief om voor de werknemers in de afbouwsector speciale veiligheidsschoenen te laten maken, is in eerste instantie afkomstig van bestuurder R. Scheper van de Hout- en Bouwbond CNV. Hij wist het bestuur van het bedrijfschap te overtuigen van de noodzaak daarvan.

Geen overbodige luxe

Volgens Metman is het maken van speciale veiligheidsschoenen voor de werknemers in de bedrijfstak bepaald geen overbodige luxe. “Zij ke de in de bouw gebruikelijke veiligheidsschoenen niet dragen. Stukadoors bijvoorbeeld ke met die schoenen niet hurken. De stalen zolen verhinderen dat. Daar moest echt wat op bedacht worden”, legt hij uit.

Het bedrijfschap kwam eerder dit jaar in contact met de Finse schoenenproducent Civi, via de Nederlandse importeur Polychlo. De fabrikant kreeg vervolgens opdracht een aantal prototypes van veiligheidsschoenen voor de diverse beroepsgroepen in de bedrijfstak te ontwerpen. Dat leverde uiteindelijk acht modellen op.

Die werden gedurende enkele maanden gedragen door werknemers in een reeks bedrijven. Naar aanleiding van de bevindingen van de werknemers werden de schoenen op een aantal punten gemodificeerd. De aangepaste schoenen werden opnieuw uitgetest bij werknemers. Die waren zeer lovend over het produkt.

Onderhandelingen

“Dat was voor het bestuur van het bedrijfschap aanleiding met de fabrikant onderhandelingen te beginnen over levering van schoenen aan alle werknemers. Maar in tegenstelling tot met de werkpakken destijds is er voor gekozen de schoenen niet door het schap te laten betalen. Dat kostenaspect is echt te groot. De werknemers moeten de schoenen zelf aanschaffen en krijgen van het schap een tegen fraude (namaak) beveiligde kortingsbon van veertig gulden. Maar dan praat je toch nog over een investering van vier ton”, aldus Metman.

De prijs van de schoenen staat nog niet vast. De onderhandelingen daarover zijn nog niet afgerond. Metman hoopt dat de prijs zal uitkomen “ergens rond f 80 a f 90”.

Als het bedrijfschap en Civi het eens worden over de prijs, dan zullen beide partijen begin november tijdens de internationale arbeidsomstandighedenbeurs in Dusseldorf een “letter of intend” ondertekenen.

Koffer met pbm’s

Inmiddels beraadt het bestuur van het bedrijfschap zich ook over een actie om elke werknemer in de bedrijfstak in bezit te laten komen van een – eveneens speciaal te ontwerpen – koffer, met daarin de persoonlijke beschermingsmiddelen die in de bedrijfstak gebruikt worden: handschoenen, kniebeschermers, veiligheidsbrillen, stofmasker etc.

Metman licht toe waarom deze actie overwogen wordt: “Werknemers roepen voortdurend dat ze geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, omdat ze die niet hebben gekregen van hun baas. En werkgevers roepen op hun beurt dat ze die wel degelijk altijd verstrekken. Van die discussie willen we voor eens en altijd af. Dat kan door elke werknemer individueel zo’n koffer te geven.”

Met leveranciers worden inmiddels gesprekken gevoerd. Metman verwacht dat die eind dit jaar afgerond zullen ke worden. Ook voor de aanschaf van een koffer krijgen de werknemers van het schap een kortingsbon. Met deze actie is eveneens een investering van vele tonnen gemoeid.

Beide acties moeten – en zullen – volgens Metman bijdragen aan het terugdringen van het verzuim, dat nog altijd zo’n 30 procent hoger is dan in de bouw.

Kledinggeld

Dat gekozen is voor kortingsbonnen is mede te verklaren uit het feit dat in de cao een regeling is opgenomen voor vergoeding van kledinggeld. Werknemers krijgen per dag f 3,50. Gekapitaliseerd op jaarbasis is dat veel meer dan wat de schoenen en koffer hen – na aftrek van de korting – bij elkaar zullen gaan kosten.

Volgens Metman is de afbouwsector met deze arbo-campagnes uniek in de totale bouwnijverheid. Hij meent dat dit voortvloeit uit de schap-constructie, die gekenmerkt wordt door korte communicatielijnen. Doordat bovendien iedereen bijdraagt aan de financiering van het schap is het nemen van beslissingen over dit soort arbo-acties niet moeilijk: “We pompen in feite ons eigen geld rond.”

Reageer op dit artikel