nieuws

Roermond wil reserves aanwenden voor bouwpoen

bouwbreed Premium

B en W van Roermond willen bijna f. 10 miljoen uit de ‘spaarpotjes’ besteden aan bouwpoen als de Burg. Geuljanslaan ( f. 2,8 miljoen), parallelweg A68 ( f. 1 miljoen), bodemsanering Roersingel ( f. 750.000), nieuwbouw multi-functioneel centrum In ’t Ven ter vervanging van drie gemeenschapshuizen ( f. 1 miljoen) en aanpassing en bouw gemeentewerf ( f. 2,7 miljoen).

Het resterende bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van het pand Zeeman dat bij het gemeentehuis wordt getrokken en de huisvesting van de nieuwe bibliotheek, waarvoor nog f. 3 miljoen uit de algemene reserve moet komen.

Reageer op dit artikel